Nyheter

Nordiske bønder diskuterer klima, handel og antibiotika

Klima, handel og antibiotika var tema som var oppe til diskusjon då bondeleiarar frå dei nordiske landa nyleg møttest til sitt årlege møte i Reykjavik. Forventingane på klima er store i alle land, men berre Noreg har konkrete krav om kutt.

- Må tilpasse seg en vanskelig situasjon

Tine må kutte 400 årsverk.

Saltsteinforbud gir store ulemper

Når villreinen er borte og de gamle salteplassene er stengt, er det ikke lenger behov for et totalforbud mot saltsteiner i Nordfjella, mener beitebrukerne.

Landbrukspodden: Har samvirkene fortsatt matmakt i Europa?

Stadig sterkere dagligvarekjeder og prispress på alle kanter påvirker europeiske landbrukssamvirkers posisjon og makt. Framtida for samvirkene er tema når Thomas Magnusson, leder av Copa Cogeca, er gjest i ukas episode.

Feil å inngå avtale

-Vi mener det ut fra klimahensyn er feil av regjeringen å inngå en handelsavtale fra land som Brasil og Argentina, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Hva om du måtte frykte for tørkekrise hvert år?

Bonden fra Spydeberg reiste fra tørken i Norge til kollegene i Sørøst-Afrika. Her har de virkelig merket hvordan klima endrer på jorda seg. I dag har dokumentarfilmen om reisen premiere.

35 åpne gårder til helga

Vi går inn i hovedhelga for årets Åpen Gård. Over hele landet holder gårdsbruk åpent for publikum.

Landbrukspodden LIVE: Om mat og miljø

Ukas episode er opptak fra vår livesending på Arendalsuka. Vi spør hvordan landbruket kan bli mer bærekraftig?

Store muligheter for bruk av norsk husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Èn prosent av husdyrgjødsa fra norske gårder brukes til biogassproduksjon. Ny studie ser på hvordan dette tallet kan øke i framtiden.

Besøk en gård i helga

Mange gårder rundt om i landet inviterer besøkende inn på tunet. Se hvilke her.

IPT på Arendalsuka

Stor interesse for frokostseminaret om Inn På Tunet.

Landbrukspodden: Utdrag fra vår landbrukspolitiske historie

Ukas episode er for deg som vil lære mer av våre stolte historie, helt fra Bondelaget ble stifta til den norske landbruksmodellen så sitt utspring på 1930-tallet og de viktigste milepælene i norsk landbrukspolitikk i etterkrigstida og utover 70-, 80- og 90-tallet.

- Landbruket i Norge tar grep

Riktig bruk av landarealene blir avgjørende for å begrense oppvarmingen som følge av klimaendringene, det framgår i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC).

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere