Nyheter

Dette er tiltakene for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen

Tiltakene ble lagt fram for landbruksministeren på møtet onsdag

Styrker kravene til dyrevelferd i svineproduksjonen

Ei samla svinenæring er enige om å stille strengere krav til dyrevelferd i svinenæringa, og ber myndighetene sørge for at disse kravene blir gjeldende for alle svinebønder i Norge.

Inngår klimaavtale for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlaget har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. – En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Ønsker felles tiltak

Sjokkerte og opprørte. Det er reaksjonene fra et samlet styre i Norges Bondelag etter at de så filmen «Griseindustriens hemmeligheter» vist på NRK i går.

- Dyr skal behandles godt

I kveld viser NRK Brennpunkt en film om svineprodusenter, som viser grov vold og dårlig behandling av dyr. - Dette er uakseptabelt, sier Bartnes.

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringas oppfølging av rovdyrpolitikken

Riksrevisjonen er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge. Det gjelder blant annet soneforvaltningen, bruken av skadefelling og uenigheten mellom departementet og nemndene om sentrale deler av rovdyrpolitikken og regelverket.

Ulveforvaltning ABC

Konfilktnivået i ulvedebatten er skyhøyt og mange spør seg om vi går en ny, blodig beitesommer i møte. Ukas episode handler om ulveforvaltninga i Norge.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Nytt klimamøte på mandag

Bondelaget og Småbrukarlaget vil møte regjeringa til nye forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket mandag 17. juni.

- En trist dag for norsk næringsliv

Stortinget vedtok i natt å forby hold av pelsdyr i Norge. Norges Bondelag er bekymret for næringslivets rettsvern som følge av beslutningen.

Bondelaget på Arendalsuka

Levende bygder, næringsutvikling, klima, bærekraft og genredigering er blant temaene som står på programmet når Bondelaget er tilstede under Arendalsuka 2019.

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 5. og 6. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Regionreform i Bondelaget

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok nye fylkeslag.

Direktesending andre dag

Følg årsmøtets andre dag direkte her.

Bonden treng meir føreseielege rammevilkår

Resolusjon fra Bondelagets årsmøte, samlet 5.-6. juni 2019 på Lillehammer.

Det skal være klimasmart å velge norsk mat

Resolusjon fra Bondelagets årsmøte, samlet 5.-6. juni 2019 på Lillehammer.

Børsemakeren Lasse er årets Askeladd

Gründerprisen går til Lasse Johansen-Richardsen som skaper arbeidsplasser og lager moderne jaktvåpen i gårdens gamle låve.

Oppdal Bondelag er årets lokallag!

Oppdal Bondelag har vunnet prisen for årets lokallag. Vinneren av den prestisjetunge prisen ble annonsert under årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 5. juni. – Dere er kroneksempelet på hvordan et lokallag kan jobbe for å utgjøre en forskjell, sier juryformann og ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen.

- Jeg har kommet hjem

Jordbruksoppgjøret, klimaforhandlinger og tilliten til Mattilsynet var blant temaene da landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, talte til årsmøtet.

Melk engasjerte i årsmøtedebatten

Framtidas melkeproduksjon, klima og norsk mat var tre av temaene som ble debattert under Bondelagets årsmøte på Lillehammer onsdag.

Hyller hverdagsbondelaget

- Det er verdien av aktiviteten i 500 lokallag landet over som gjør oss unike og sterke, sa Lars Petter Bartnes i leders tale til årsmøtet. Les hele talen her.

Følg årsmøtet direkte

Her kan du følge direktesendingen fra Bondelagets årsmøte på Lillehammer.

Krever klimasvar fra regjeringa

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Ingen norsk topplassering

Det ble ingen topplassering på de syv norske nominert til den nordiske matprisen Embla 2019.

Våre samarbeidspartnere