Nyheter

- En ny test på hva beiteprioriterte områder betyr for denne regjeringen

Rovviltnemndene står fast på den ekstra fellingskvota for ulv utenfor ulvesonen. Bondelaget forventer at KLD respekterer beslutningen.

Landbrukspodden: Hvem skal eie jorda?

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om eierskap, jord, konsesjonslov og makt. Gjestene er Erlend Stabell Daling, juridisk sjef i Norges Bondelag, og debattredaktør i Nationen, Hilde Lysengen Havro.

Krever satsing på trygg mat og dyrehelse

Økt satsing på trygg mat og dyrehelse er blant sakene Norges Bondelag har spilt inn til regjeringa i arbeidet med til statsbudsjettet for 2020. – Trusselbildet tilsier at vi bør bygge opp vår kapasitet og beredskap innen trygg mat og dyrehelse, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Langt færre husdyrbranner i landbruket

Ny statistikk viser at landbruket har redusert antall branner hvor husdyr har omkommet med 67 prosent siden 2014. Samtidig øker antall boligbranner i landbruket. Nå tar næringa grep.

Landbrukspodden: General Spesial!

I Landbrukspodden denne uka kan du bli bedre kjent med Norges Bondelags nye generalsekretær, Sigrid Hjørnegård!

Landbrukspodden: Hva er PU-ordninga for melk?

Denne uka gir vi i Landbrukspodden deg sjansen til å bli en god landbruksnerd.

Myrforbud på stortingshøring

Norges Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag var tilstede da Stortingets næringskomite avholdt høring om regjeringas forslag om å forby nydyrking av myr. Bondelaget mener forslaget er dårlig utredet og rammer distriktslandbruket i Norge.

Foreslår 10 fylkeslag fra 2021

Organisasjonsutvalget har lagt fram sin endelige rapport til Bondelagets «regionreform» .

Foreslår over 30 klimaløsninger for jordbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket. Innspillet er et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for jordbruket og ble overlevert regjeringa i et møte mellom partene.

Valgnemnda er i gang

To styremedlemmer takker nei til gjenvalg, og valgnemnda jobber nå med å finne gode kandidater til styret i Norges Bondelag.

Mener regjeringa må trekke lovforslaget om å avvikle pelsdyrnæringa

Regjeringas lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringa har blitt møtt med bred skepsis fra flere hold. - Når aktører som Regelrådet og NHO er skeptiske til forslaget og utredningen, bør det få regjeringa til å lytte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bli med på Åpen Gård!

Påmeldinga for lokallag som ønsker å arrangere Åpen Gård er nå åpnet. Åpen Gård er Bondelagets største nasjonale arrangement og vår viktigste fellesdugnad for å bygge kunnskap om norsk landbruk.

Våre samarbeidspartnere