Nyheter

Regjeringa lar uretten stå

–Det økte erstatningsbeløpet per mink betyr fremdeles ikke full erstatning for alle pelsdyrbøndene som mister livsgrunnlaget sitt, sier Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Store merkostnader og ulemper for beitebrukerne etter saltsteinforbud

Tirsdag denne uka møtte næringa og beitebrukerne Mattilsynet for å oppsummere beitesesongen etter saltsteinforbudet i Nordfjella.

- Den viktigste årsaken til konflikten

Bondelaget mener at Riksrevisjonen burde sett nærmere på hvorfor Stortingets bestandsmål for rovdyr ikke blir fulgt opp. I dag var det høring på Stortinget.

Landbrukspodden om markedsregulering for melk

Markedsregulering, mottaksplikt, dobbel mottaksplikt, forsyningsplikt, forvirra? Fortvil ei. I ukas episode går vi gjennom TINEs oppgaver og plikter som markedsregulator for melk.

20 mrd. til klimatiltak i MDGs alternative statsbudsjett

Dyrevelferd, flomsikring og beredskapslagring av korn er noen av fokusområdene fra MDG. I tillegg, et klimafond for landbruket på 200 millioner kroner.

- Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.

Klimafond og tiltak mot antibiotikaresistens

I rekken av alternative budsjettforslag, la Senterpartiet i dag fram sitt.

Melkekvotene for 2020 er fastsatt

Dagens kvotedrøftinger har satt forholdstallet for kumelk til 0,96 for det kommende året.

-Ser behovet og viktigheten av et klimafond

Sosialistisk Venstreparti mener en klimafondsordning for landbruket må på plass i sitt alternative budsjett for 2020.

Landbrukspodden om veitrafikkregler for traktoren

Hvordan navigerer man blant alle reglene for veitrafikken når traktoren skal ut på tur og kommer det virkelig en EU-kontroll for traktorer?

Midlertidig oppkjøpsordning for kumelkkvote

Mange er opptatt av hvordan oppkjøpsordningen for kumelkkvote skal foregå. Her er de første avklaringene.

«Bønder og psykisk helse» nominert til Helseprisen 2019

Prosjektet setter søkelyset på viktigheten av god psykisk helse blant bønder, spesielt unge og ny bønder.Tre prosjekter er nominert og frem til 25.november kan man stemme på sin favoritt.

- Vi trenger å tilpasse tiltakene til norske forhold

Landrapporten fra FNs klimapanel viser hvordan menneskelig bruk av arealene truer livsviktige økosystemer. Nå handler det om hvordan vi best kan bekjempe dette i Norge, mener Bondelaget.

Bondens Marked en av åtte vinnere av Matprisen

Bondens marked stakk av med prisen som Årets formidler, mens Heinrich Jung fikk Matprisen 2019.

Generalsekretæren i Bondelaget: - Sterkt å sjå skadane

- Ein forstår kor sterke naturkreftene er, seier generalsekretær Sigrid Hjørnegård etter rundturen hos ekstremvêrråka bønder i Sogn og Fjordane. Ho krev eit enklare system for naturskadeerstatning.

- Tar klimajobben i landbruket på alvor

​​​​​​Arbeiderpartiet foreslår å etablere en klimafondsordning i landbruket i sitt alternative statsbudsjett for 2020.

Duket for Matprisen 2019

11. november går Matprisen av stabelen, og Bondelaget er en av medarrangørene. Matprisen løfter frem og hedrer bønder, kokker og andre mennesker som bryr seg om bærekraftige måltider.

Landbrukspodden om pelsdyrforbudet

Stortinget har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringa. Hvorfor har dette skapt så store reaksjoner, hva vil den foreslåtte kompensasjonsordninga bety for de mange bøndene som er berørt og kan forbudet reverseres?

Bli medlem i Norges Bondelag

November er vervemåned i Bondelaget.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Landbrukspodden om bedre graskvalitet og god grovfôrøkonomi

Norsk landbruk er i stor grad tufta på norsk gras. Hva kan bonden gjøre for å bedre kvaliteten på graset, øke norskandelen i fôret til husdyra og samtidig spare inn store kostnader på gården?

Våre samarbeidspartnere