Nyheter

Landbrukspodden om framtidas NRF

Denne uka byr Landbrukspodden på et gjenhør om framtida for Norsk Rødt Fe. Hvorfor blir NRF-genene stadig mer populære i utlandet og hvilke avlsegenskaper vil prioriteres framover?

Landbrukspodden om Felleskjøpets nye strategi for kornbonden

Felleskjøpet har lagt en helt ny plan for å øke verdiene for den norske kornbonden og styrke produksjonen av godt norsk kvalitetskorn. Hvordan lurer på du på?

Regulering av laksefiske

Bondelaget ber om føre-var i neste reguleringsperiode.

Imponert over norsk antibiotika-arbeid

FN er imponert over norsk landbruks reduksjon av antiobiotikabruk. Det kom fram i Norges Bondelags side-arrangement til årets komité for matsikkerheit i Roma. Nestleiar Bjørn Gimming sa norske bønder er stolte over låg antibiotikabruk.

Landbrukspodden om melkeenigheten

Staten og Norges Bondelag er enige om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover. Hva ble de enige om og hva innebærer dette for den norske bonden og for norsk landbruk?

Ny forskrift om regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet om å styrke markedsreguleringen og stramme inn regelverket for svineproduksjon. I dag kom endelig forskriften.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Det er enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres framover: - Nedskaleringen blir tøff for melkebonden, sier Lars Petter Bartnes.

Slik skal nedskaleringen gjennomføres

Dette er grepene i avtalen.

- Synd at Småbrukarlaget ikke er med videre

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trekker seg fra diskusjonene med staten om nedskalering av melkeproduksjonen.

- WTO må gi handlingsrom for nasjonal politikk

Medan WTO-forhandlingane står i stampe peika mange på årets opne forum på behovet for nasjonalt handlingsrom.

Våre innspill om statsbudsjettet til finanskomiteen

Bondelaget er blant annet kritiske til at regjeringa kutter i forebygging av skader fra flom og skred og vi etterlyser bedre vilkår for klimainvesteringer i næringa.

Landbrukspodden om verdiskaping innen norsk mat og drikke

Norsk matindustri og landbruk utgjør Norges største fastlandsindustri. Hvorfor skaper videreforedling av norsk mat og drikke så store verdier i Norge og kan vi ta det for gitt i framtida?

Møte med MDG om framtidas matproduksjon

-Vi må være ambisiøse, men også realistiske, sa generalsekretær Sigrid Hjørnegård da hun var på gårdsbesøk hos Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

- Melkebøndene kan ikke ta belastningen alene

Nedskalering av melkeproduksjonen var blant temaene da Norges Bondelag møtte statsministeren i regjeringas kontaktutvalg i dag.

Statsbudsjettet: Underfinansiert landbrukutdanning

Ingen endring for bedre finansiering i statsbudsjettet for 2020.

Statsbudsjett: Ingen klimaverktøy til jordbruket

Det er et stort behov for klimainvesteringer i landbruket. I statsbudsjettet følger regjeringa i liten grad opp behovet for å stimulere til gode klimaløsninger.

Statsbudsjettet: Ras- og flomsikring må prioriteres høyere

- De verste flomskadene på dyrka mark og bebyggelse kan ikke repareres, men de kan forebygges. Det krever at regjeringa bevilger nødvendige midler til det, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Trenger et sterkt Mattilsyn

Mattilsynets jobb med å følge opp dyrehold med tilsyn og veiledning kan bli vanskelig med stramt budsjett.

Statsbudsjett: Urettferdig pels-erstatning ligger fast

- Dette var en mulighet for regjeringen å ta ansvar og rydde opp. Den muligheten benyttet de seg ikke av, sier Bondelagets leder.

Landbrukspodden: Ny sjef i Norske Felleskjøp!

I ukas episode er Eli Reistad, den nye sjefen i Norske Felleskjøp, på plass i studio. Vi skal bli bedre kjent med henne og selvfølgelig benytte anledningen til å lære mer om norsk korn!

Ny utgave av internasjonalt landbruksnytt!

Internasjonal landbrukspolitikk påvirker hvordan vi produserer maten vår her hjemme og Bondelaget følger utviklinga tett. Hold deg oppdatert gjennom vårt nyhetsbrev. Les siste utgave og meld deg på her!

Pels: Krever full økonomisk erstatning

Hver enkelt pelsdyrbonde må få full erstatning for sine økonomiske tap når næringen er vedtatt avviklet. Da må dagens forslag til økonomisk kompensasjon endres, mener Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere