Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at grasavlingene i 2018 ble halvert som følge av den verste tørkekrisen på over 50 år.

I Akershus og Oslo var grasavlinga 60 prosent lavere enn året før, mens nedgangen i Vestfold var 55 prosent. I Telemark var avlinga 47 prosent mindre enn årets før og i Oppland og Buskerud 43 prosent. Potetavlingene på Østlandet gikk ned med 18 prosent sammenlignet med året før, men økte på landsbasis på grunn av god avlingssesong i Trøndelag og Rogaland på tross av mye regn.

Ifølge beregninger utført av Bondelaget resulterte tørken i inntektstap for den norske bonden tilsvarende 5-6 milliarder kroner.

- Tallene fra SSB viser tydelig hvor dramatisk situasjonen var og til dels er for de mange som ble ramma i sommer. God støtte fra landbruksnæringa selv og fra myndighetene har vært til stor hjelp for mange bønder, men det er for tidlig å si at krisa er over, sier Bartnes.

Bondelagslederen er bekymret for de fortsatt lever med ettervirkningene av tørka.

- Selv om tørka er over er konsekvensene av krisa fortsatt reelle for mange, og det er fortsatt minst like viktig at vi i næringa hjelper hverandre slik at flest mulig havner på beina etter ei krevende tid.

Bartnes mener tørkesommeren viste et tydelig behov for økt satsing på risikoforebygging i gårdsdrifta og klimatilpasning av matproduksjonen vår.

- Sommeren 2018 vil bli stående igjen som en varm og tøff vekker for norsk landbruk. Mitt håp er at vi klarer å bruke de erfaringene til å bli enda flinkere til å forebygge klimarisiko i egen drift, og jeg forventer at myndighetene også styrker sin satsing på klimatilpasning av matproduksjonen i årene framover.