Grasavlingene på Østlandet halvert i 2018

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Ammekyr på tørt beite, sommeren 2018

Fjorårets tørkesommer resulterte i halverte grasavlinger på Østlandet sammenlignet med året før, viser ferske tall fra SSB. – Konsekvensene av tørka preger fortsatt hverdagen for svært mange bønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at grasavlingene i 2018 ble halvert som følge av den verste tørkekrisen på over 50 år.

I Akershus og Oslo var grasavlinga 60 prosent lavere enn året før, mens nedgangen i Vestfold var 55 prosent. I Telemark var avlinga 47 prosent mindre enn årets før og i Oppland og Buskerud 43 prosent. Potetavlingene på Østlandet gikk ned med 18 prosent sammenlignet med året før, men økte på landsbasis på grunn av god avlingssesong i Trøndelag og Rogaland på tross av mye regn.

Ifølge beregninger utført av Bondelaget resulterte tørken i inntektstap for den norske bonden tilsvarende 5-6 milliarder kroner.

- Tallene fra SSB viser tydelig hvor dramatisk situasjonen var og til dels er for de mange som ble ramma i sommer. God støtte fra landbruksnæringa selv og fra myndighetene har vært til stor hjelp for mange bønder, men det er for tidlig å si at krisa er over, sier Bartnes.

Bondelagslederen er bekymret for de fortsatt lever med ettervirkningene av tørka.

- Selv om tørka er over er konsekvensene av krisa fortsatt reelle for mange, og det er fortsatt minst like viktig at vi i næringa hjelper hverandre slik at flest mulig havner på beina etter ei krevende tid.

Bartnes mener tørkesommeren viste et tydelig behov for økt satsing på risikoforebygging i gårdsdrifta og klimatilpasning av matproduksjonen vår.

- Sommeren 2018 vil bli stående igjen som en varm og tøff vekker for norsk landbruk. Mitt håp er at vi klarer å bruke de erfaringene til å bli enda flinkere til å forebygge klimarisiko i egen drift, og jeg forventer at myndighetene også styrker sin satsing på klimatilpasning av matproduksjonen i årene framover.

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere