Bondelaget har mange lokallag, mer enn 500 i tallet. Når vi står samlet, når vi ut til svært mange. Mange av lokallagene inviterer sine kommunepolitikere til å spise et godt måltid sammen, og for en prat om matproduksjon og verdiskaping i kommunen.

Prøv deg på vår quiz!

Det er ulike arrangement som møter politikerne. Noen blir invitert på gårdsbesøk, og andre får besøk på kommunestyremøter. Alle har anledning til å teste kunnskapen om norsk landbruk i en quiz – prøv quizen selv, og se om du er en kjenner av landbruket!