Nyheter

Klager på ulvekvote

Norges Bondelag klager på lisensfellingskvoten for ulv i ulvesonen kommende vinter.

Landbrukspodden: Jobber vi godt nok med dyrevelferd i næringa?

Før sommeren satte NRK Brennpunkts grisefilm støkk i norsk landbruk. Mange har i etterkant spurt seg om er vi gode nok til å ta vare på husdyra våre og hva vi kan gjøre for å bli bedre?

Bli med i bingen

På mandag blir det griser i alle kanaler, når Bondelaget arrangerer bonde-TV og sender direkte fra grisehus.

Har foreslått en pakkeløsning

Bondelaget og Småbrukarlaget har fremmet en felles posisjon for hvordan melkeproduksjonen skal tas ned.

Status for dyrevelferd i svineproduksjon

I juni presentere næringa flere tiltak for dokumentert bedre dyrevelferd hos svin. Her er status for de ulike tiltakene per september.

Undersøkelse om klimaløsninger på norske gårdsbruk

Bidra til å kartlegge barrierer for klimaløsninger på norske gårdsbruk.

Styrka krav til dyrevelferd i svineproduksjonen

Tirsdag presenterte Bondelaget og organisasjonene i svinenæringa, status på tiltak for å styrke dyrevelferden i svineproduksjonen.

Tidslinje for bortfallet av eksportstøtte til melk

Hva er gjort for å kompensere for bortfallet av eksportstøtten til melk?

Nødvendig med statlig medfinansiering

Landbruket har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig.

Landbrukspodden: Ode til traktoren!

Enten du sverger til John Deere, MF eller New Holland, ukas episode er til deg som er lidenskapelig opptatt av traktoren vår! Lars Raaen, journalist i bladet Traktor, er gjest i studio.

- Vil svekke tilliten ytterligere

Bøndenes organisasjoner er sterkt imot regjeringens forslag om å opprette ei rovviltklagenemnd.

Meld til Mattilsynet om akutt mangel på fôr

Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.

Diskuterer ulv i ulvesonen

Hvordan er mulighetene til å drive næring og aktivitet i utmarka i ulvesonen? Det er hovedtema for ulveseminaret på Elverum denne uka.

Ingen grunn til å frede grenseulvene

Norges Bondelag mener svenske protester mot de norske rovviltnemdenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen ikke bør tillegges stor vekt.

Landbrukspodden om ny handelsavtale, regnskog og soya

Mens verden fortviler over at regnskogen i Amazonas brenner har regjeringa har nylig blitt enige med Brasil og de andre landene i handelsblokken MERCOSUR om en frihandelsavtale. I ukas pod lurer vi hva den nye frihandelsavtalen innebærer for norske bønder.

Nedskalering av melkeproduksjonen

- Vårt fokus er å finne den løsningen som smerter minst for den aktive bonden, og at det fortsatt skal være melkeproduksjon i hele landet, sier Bartnes.

Dokumentar Uår på NRK: Når tørken rammer bonden

I dokumentarfilmen Uår følger vi melkebonden Einar Kiserud fra Spydeberg i Østfold som drar til Malawi i Øst-Afrika etter å ha opplevd den verste tørkesommeren i Norge i nyere tid. Turen ble en vekker på flere måter.

Valgresultatet: - Tydelige signaler

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, mener valgresultatet er et tydelig signal om at distrikts- og klimapolitikk blir stadig viktigere for folk. Her skal landbruket spille en viktig rolle.

Landbrukspodden: Tine om krevende tider for norsk melk

Denne høsten skal faglaga og staten legge en plan for hvordan vi skal håndtere utfasinga av Jarlsberg-eksporten. Klarer vi å lande på beina? Dette er tema når Marit Haugen, nyvalgt styreleder i TINE, er gjest i ukas episode.

Veterinærvakten i distriktene videreføres

I dag kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snur om endringer i veterinærvaktordningen etter press fra blant andre Bondelaget. Dermed fortsetter dagens ordning som før.

- Vi elsker å lage ost, og vi ønsker å holde liv i bygda.

Les historien om Jorunn og mannen som produserer ost i Lødingen i Nordland. Her kan du også lese om hvordan landbruket skaper verdier i ditt fylke.

Landbrukspodden: Gir klimamerking oss mer bærekraftig mat?

Flere store selskaper i matbransjen har lansert egne klimamerker. Fører dette til en mer bærekraftig matproduksjon? Det er tema når Vilde Haarsaker, klimaekspert i AgriAnalyse, og Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke er gjester i ukas episode

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere