Nyheter

Vil berge vipa og storspoven i kulturlandskapet

Et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Bondelaget og Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) skal bidra til å beskytte hekkeforholdende for vipe og storspove. Begge artene har hatt sterk tilbakegang, og er truede arter.

I bokseringen med landbruksminister Dale

- Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden», skriver styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Marte Halvorsen, Halsa, i et leserinnlegg.

Meir tull om tall frå Dale

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, skriv i eit lesarinnlegg at vi ikkje må drive ein politikk som byggjer opp dei satsingsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon og prisfall etter investering.

Gjenopprette markedsbalansen har høyest prioritet

- Å gjenopprette markedsbalansen der det er overproduksjon må ha høyest prioritet, skriver styret i Møre og Romsdal Bondelag i sin uttale til årets jordbruksforhandlinger.

Ørskog Bondelag kåra til Aktivt Lokallag

(08.03.2018) Ørskog Bondelag vart på fylkesårsmøtet i Molde 2. mars kåra til Aktivt Lokallag i Møre og Romsdal Bondelag.

Gjenvalg i fylkesstyret

(04.03.2018) Hele styret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt på årsmøtet i Molde 3. mars. I en uttale påpeker fylkesårsmøtet at en kan spørre seg om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig dimensjonert i oljenasjonen Norge.

Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde eller muleg å unngå?

- Både beitebrukarane og staten lir under dårleg omdømme på grunn av jervejakt i yngletida. Dette kunne i stor grad vore unngått dersom staten ved Statens Naturoppsyn tok ansvar for å regulere bestanden i den ordinære jakttida. Det skriv fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne Bjørdal i eit lesarinnlegg.

Tre fylkesbondelag samarbeider om rovviltforvaltning

De tre fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag skal arbeide tettere og sammen for en fornuftig rovviltforvaltning. Det er konklusjonen etter fellesmøtet i Trondheim 13. februar.

Tidligsanking kun som akuttiltak

Fylkesbondelagene i Midt-Norge mener tiltaket tidlig nedsanking ikke må brukes som et generelt forebyggende planlagt tiltak som erstatning for andre virkemidler, men kun kan aksepteres som et siste virkemiddel og pålegg fra myndighetene når det er akutt fare for rovdyrtap.

Inspirerende samling for unge bønder

Samlinga for unge bønder 2. og 3. februar med overnatting på Stranda og gardsbesøk i Ørskog, Stordal og Sykkylven ga de nærmere 60 deltakerne godt med sosialt og faglig påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder.

Fylkesmannen i utakt med landbruket

- Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg om Fylkesmannens støtte til forbud mot nydyrking av myr.

Regnskapsførere på skattekurs i Molde

Totalt 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Scandic Seilet Hotel i Molde til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Nyttig temadag om eigarskifte

Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for dei 45 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Surnadal laurdag 11. november. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Frustrasjon og forvirring om får

- Sjølv i ei næring med overproduksjon er det behov for fornying, og ein eventuell total stans i tilskot til sauefjøs må vere kortvarig, skriv fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg.

Var samlet til ledermøte i Surnadal

Vel 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november, som i år var lagt til Surnadal.

Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Petter Melchior og kona Torunn Ljøen på Melchiorgarden i Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.

Alvorlig for mange Bondelagsmedlemmer

- Et forbud mot dyrking av myr vil begrense utviklingsmulighetene for mange av Bondelagets medlemmer, og det er svært alvorlig. I Møre og Romsdal ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Dette er en stor inngripen i råderetten over egen eiendom.

Akershusbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Akershus, og fylkeslagene har også ulikt syn på deler av landbrukspolitikken, blant annet om korn og kraftfor. Dette ble tatt opp da fylkesbondelagsstyrene møttes til felles styremøte og flere gardsbesøk i Ørsta og Volda 3. og 4. oktober.

Langreist lokalmat

- Det er bedre utvalg av lokalmat fra Sunnmøre på Mathallen i Oslo enn på de ti nærmeste matbutikkene våre til sammen, sier Øyvind Havåg om erfaringene fra familieprosjektet Norges Matfat, der han, kona Lene og to små barn utelukkende spiser norsk mat i ett år.

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Bondelaget har møtt mange stortingskandidater

I løpet av valgkampen har Møre og Romsdal Bondelag sammen med lokale Bondelag møtt de fleste stortingskandidatene i fylket fra partiene som idag er representert på Stortinget.

Kulturlandskapsprisen gjekk til Smøla

Gardbrukarane Inger Fjærli Halse og Per Halse på Edøya i Smøla vart på Dyregod i Gjemnes 1. september tildelt Kulturlandskapsprisen 2017. Prisvinnaren var foreslått av Møre og Romsdal Bondelag.

Livlig politisk matprat på Matfestivalen

Det ble en livlig politisk matprat på Matfestivalen i Ålesund 25. august. Folk stoppet opp på St. Olavs plass og lyttet til debatten stortingskandidatene hadde om at norsk kvalitetsmat, vakkert landskap og et fremtidsrettet reiseliv er tre sider av samme sak.

Vellykket Åpen Gard i Aure

Det ble et meget vellykket arrangement søndag 27. august da Aure og Tustna Bondelag arrangerte Åpen Gard med Kari og Arve Goa på Sygården i Årvågsfjorden som vertskap med nærmere 400 besøkende.

Når sau og storfe blir valgflesk

Inngår vi i Dale og Fremskrittspartiets framtidsplaner for norsk landbruk, eller er vi kun vitne til en politiker som bruker sau og storfe på Vestlandet som valgflesk? Det skriver fylkeslederne Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag, Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag og Kjetil Mehl i Hordaland Bondelag i et leserinnlegg.

Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga

Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhandlingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbruket. Sjølv om landbruket 26. juni vart einige med staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavtale med staten.

Vil ha meir fleksibel handtering av RMP-datofrist

Styret i M&R Bondelag merkar seg at ordninga med tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel har ein positiv verknad på gjødselhandtering, men ber Fylkesmannen vurdere å endre kravet slik at det kan praktiserast ein meir fleksibel datofrist tilpassa vertilhøva.

Aktive møringer på Bondetinget

En aktiv delegasjon fra Møre og Romsdal Bondelag deltok på ”Bondetinget” i Sarpsborg 13. og 14. juni sammen med 300 andre delegater og gjester, deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale fra Volda. Både Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal og Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt til styret i Norges Bondelag.

Aftenposten, Ingunn Foss og jordbruksoppgjøret

- Det er ingen grunn til å mene at en inngripen fra Stortinget i årets jordbruksoppgjør vil svekke jordbruksforhandlingene som institusjon, skriver fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag i et leserinnlegg.

Møre-bønder i opptog i Oslo

En delegasjon på 60 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med vel 4000 andre fra hele landet preg på Oslo sentrum 23. mai i "Opptog for norsk landbruk”. Se bilder i galleriet under.

Mer enn bare blokader og traktorer

Eidsdal og Norddal Bondelag serverte lokal mat og drikke til de fergereisende. Bondelagene i Surnadal, Todalen, Halsa og Rindal inviterte på kaffelag på plassen foran Kulturhuset på Skei. Markeringene som følge av bruddet i jordbruksforhandlingene er mer enn bare blokader og traktorer.

Blokkerte Asko i Molde og Sula

Møre og Romsdal Bondelag blokkerte i morgentimene fredag 19. mai lagrene til Asko i Årødalen i Molde og H. I. Gjørtz i Sula utenfor Ålesund. Med traktorer og 15 bønder på hvert sted var det full stopp i utkjøringen av mat til dagligvarebutikkene i tre timer.

Bønder aksjonerer i Møre og Romsdal

Her er presseklipp og bilder fra aksjoner i Møre og Romsdal. Kun timer etter bruddet tirsdag var Sunndal Bondelag i gang med spontanaksjon på Sunndalsøra. Det er ventet mer de nærmeste dagene over hele fylket om bruddet i jordbruksforhandlingene.

Ingen satsing på landbruket!

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en avtale som svekker norsk matproduksjon, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Molde-bønder dro til byen

Med kopplam, høner, smaksprøver fra Tine, store og små traktorer og informasjon om landbruket fikk bøndene i Molde Bondelag mange gode samtaler med byens befolkning da de troppet opp på rådhusplassen ett par formiddagstimer lørdag.

Regjeringa viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk!

- Statens tilbud i jordbruksoppgjøret svarer ikke på oppgavene i den ferske Stortingsmeldinga om landbruk, sier leder i Møre og Romsdal Bondelag Oddvar Mikkelsen. Her har Stortinget gitt regjeringa klar bestilling om et mangfoldig landbruk.

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava

(NRK MØRE OG ROMSDAL): – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa Møre og Romsdal.

Sentralisering til de beste jordbruksområdene

Styret i Møre og Romsdal Bondelag er i sine høringsinnspill til fylkets landbruksmelding bekymret for at krav til effektiv drift fører til at produksjonen sentraliseres i de beste jordbruksområdene i fylket. Dette får dramatiske konsekvenser for bruken av lokale ressurser og sirkulering av næringsstoffer.

Vestlandet er ikkje skapt for Dales landbrukspolitikk!

Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næringslivet i eigen region? Det spør leiar i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i eit lesarinnlegg og tilsvar til avisa sin leiarartikkel 8. april.

Jordvern ein kongstanke

Liabonden i Molde og æresmedlem i Bondelaget, forfattar Knut Ødegård, var den litterære innleiaren på jordvernkonferansen på Gjermundnes 3. april med tema: ”Jordvern ein kongstanke” . Her kan du lese foredraget:

– Bondelaget er utrolig glad og lettet

(NRK MØRE OG ROMSDAL): Bondelaget er veldig godt fornøyd etter forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om jordbruksmeldinga. Lederen i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, mener de har fått gjennomslag på mange viktige områder.

- Må produsere mer for "skikkelig" lønn

(NÆRNETT - VOLDA): Melkebonden Erlend Koppen i Volda har drevet med jordbruk siden han var 20 år. Da hadde han åtte kyr alene. Nå har han 40, i samdrift med tre andre bønder. – I dag må man produsere mer og mer for å få en «skikkelig» lønn, hvis man kan kalle det det, sier Koppen.

Prioriter små og mellomstore bruk

Melk på små og mellomstore bruk, og storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene, er styret i Møre og Romsdal Bondelags prioriterte hovedsatsingsområder som de har sendt inn i sitt innspill til Norges Bondelag før årets jordbruksforhandlinger.

Averøy Bondelag kåret til Aktivt Lokallag

(09.03.2017) Averøy Bondelag ble på fylkesårsmøtet i Molde 3. mars kåret til Aktivt Lokallag 2016 i Møre og Romsdal Bondelag.

Gjenvalg i styret i M&R Bondelag

(04.03.2017) Hele fylkesstyret ble gjenvalgt på årsmøtet 4. mars 2017. Fylkesårsmøtet sier i en uttale at landbrukspolitikk handler om mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 180 personer deltok på konferansen landbruk skaper mangfold i forkant av årsmøtet.

Vil ha fokus på nytteeffektivt jordbruk

(04.03.2017) - Å si at svaret på jordbrukets utfordringar er at politikken skal ha hovudfokus på kostnadseffektivt jordbruk blir eit god dag mann økseskaft-svar. Vi må i staden fokusere på det jordbruket som gir størst nytteeffekt for samfunnet, og innføre begrepet nytteeffektivt jordbruk, meiner fylkesleiar Oddvar Mikkelsen.

Bondevettprisen for prosjekt Norges matfat

(03.03.2017) Lene og Øyvind Havåg fra Herøy i Møre og Romsdal skal spise utelukkende norsk mat i ett år. For dette ble de tildelt Bondelagets bondevettpris på næringskonferansen i Molde 3. mars.

Beite-/mosjonskravet er utfordrende

Omlag 40 engasjerte sunnmørsbønder møtte opp i fjøset til Skodje samdrift 20. februar da Møre og Romsdal Bondelag arrangerte et informasjonsmøte mellom melkebønder på Sunnmøre og Mattilsynet med tema beite-/mosjon for storfe.

- Myrdyrking er en dråpe i havet

- Et forbud mot nydyrking av myr rammer produksjonsmiljøer og enkeltbønder urimelig hardt, og utgjør bare 0,2 promille av Norges totale klimagassutslipp. I særdeleshet blir landbruket på Smøla rammet av forbudet, skriver Arnar Lyche og Rose Bergslid i et leserinnlegg.

Lærerik temadag om eigarskifte

Det vart ein lærerik og nyttig temadag om eigarskifte for dei 60 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal Bondelags temadag i Ørsta laurdag 11. februar. Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det faglege innhaldet.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere