Vil berge vipa og storspoven i kulturlandskapet

Publisert 25.04.2018
  • Tips en venn om denne siden

Fra venstre: Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg og leder i Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF), Ingbjørn Bredeli. (Foto: Arild Erlien)

Et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Bondelaget og Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) skal bidra til å beskytte hekkeforholdende for vipe og storspove. Begge artene har hatt sterk tilbakegang, og er truede arter.

Prosjektet ledes av NOF med Ola Ragnar Gjøra, Surnadal som prosjektleder, og omfatter 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. For hver kommune er det utpekt en eller flere representanter i NOF som kontaktpersoner. Oversikt over kommunene og kontaktpersonene finner du på www.nofmr.no.

I tillegg til egen rekognosering og oppfølging i hver kommune er vi avhengige av rapportering om observerte viper og storspover fra publikum.

Prosjektets hovedoppgave er å gå direkte på tiltak i samarbeid med grunneier. Eksempel på tiltak kan være beskyttelse av reir ved gjødsling, utsatt slått, og sette igjen gras rundt reiret. Hovedformålet er å bidra til vellykket hekking, slik at vi kan få opp igjen bestanden av disse karakterfuglene i kulturlandskapet. Fylkesmannen har også støtteordninger for å kompensere for tiltak som utsatt slått. Fylkesmannen støtter også prosjektet økonomisk.

- Det er avgjørende med et godt samarbeid med Bondelaget og den enkelte bonde, sier Leder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Møre og Romsdal, Olbjørn Kvernberg. - Det er den enkelte bonde som kan gjennomføre de tiltakene som bidrar til vellykket hekking. Vi er svært glade for den positive holdningen fra Bondelaget, sier Kvernberg.

Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) ved leder Ingbjørn Bredeli, som representer 12 friluftsorganisasjoner, blant annet Den Norske Turistforening (DNT), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og 4H, er opptatt av å ivareta mangfoldet i naturen. - Det er en stor opplevelse å se disse karakterfuglene i Kulturlandskapet, sier Ingbjørn Bredeli.

Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, sier at Bondelaget og bøndene er opptatt av å ivareta hekkebiotopene for disse fuglene, og er svært positive til å bidra i prosjektet. -Selv om vi ikke har full oversikt over årsakene til den sterke nedgangen for vipe og storspove, kan det ha sammenheng med et mer effektivt landbruk. Våre medlemmer bidrar gjerne til beskytte hekkeforholdene for fugler på åker og eng, sier Lyche.

Kontaktpersoner:

Olbjørn Kvernberg, Leder NOF Møre og Romsdal, tlf. 913 70 899

Arnar Lyche, Organisasjonssjef Møre og Romsdal Bondelag, tlf. 414 18 871

Ingbjørn Bredeli, FNF-koordinator, tlf. 464 31 427

Samlet til ledermøte i Averøy og Kristiansund

Vel 55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 15. og 16. november, som i år var lagt til Averøy og Kristiansund.

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal må styrkes – ikke svekkes

- Hvis fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdanningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse, skriver fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche i et leserinnlegg.

Regnskapsførere på skattekurs i Geiranger

Over 60 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med Bondelaget har denne uka vært samlet på Union Hotell i Geiranger til det årlige skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.

Østfoldbønder besøkte Møre og Romsdal

Det er store ulikheter mellom landbruket i Møre og Romsdal og Østfold, men også mye er likt. Det kom fram i samtaler og gardsbesøk da Møre og Romsdal Bondelag var vertskap for fylkesstyret i Østfold Bondelag i forrige uke.

450 på Åpen Gard på Vestnes

Med 450 besøkende innom garden i strålende solskinn søndag 8. september var det et godt fornøyd Vestnes Bondelag som arrangerte Åpen Gard på Øvstedal i Tresfjord.

- Klimadebatten er for smal

- Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker (t.v.) fra AgriAnalyse på Møre og Romsdal Bondelags fagseminar om bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregoddagane i Gjemnes fredag 30. august.

God stemning og suksess med Åpen Gard

God stemning og suksess med Åpen Gard i Surnadal og Molde i helga. Det er rapportene fra Fugelsøya i Øvre Surnadal med vel 300 besøkende og fra Langhol gard på Istad med nærmere 600 besøkende til gards.

Måltidet i Det Grøne Skiftet

Grønt skifte, berekraft og klima er sentrale tema i den politiske debatten. Landbruket er sentralt i dei alle tre. Kunnskap er nøkkelen for å ta dei rette politiske grepa. Med det som bakgrunn inviterte Midt-Norsk Landbruksråd, i samarbeid med Den Norske Matfestival, fylkespolitikarar og andre relevante organisasjonar til politikarmøte i Ålesund fredag 23.august.

Dette skjer i Møre og Romsdal Bondelag

Fredag
06
mars

Landbrukskonferansen 2020

Hotell Alexandra, Molde
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøtet 2020

Hotell Alexandra, Molde

Våre samarbeidspartnere