Her er innlegget som sto på trykk i Tidens Krav 23. april:

I bokseringen med landbruksminister Dale

Våren er i emning og oppkjøring til landbruksoppgjøret er i gang. På samme måte som forberedelser til en boksekamp, starter oppkjøringa med olme blikk og provoserende uttalelser. Landbruksminister Dale uttaler «tilskuddene fører til overproduksjon og lavere inntekt til bonden». I dette utsagnet er det noe som skurrer. Hvordan kan det da ha seg at vi tidligere har hatt tilskudd som ikke har ført til overproduksjon?

Det er mildt sagt et slag under beltestedet når landbruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inntekt hos bonden». Det er ansvarsfraskrivelse av egen politikk. Landbruksnæringa er en politisk styrt næring med politiske mål som å opprettholde bosetting og sysselsetting i distrikta, hindre gjengroing, være selvforsynt med mat og sikre trygg mat på norske ressurser.

Hva har skjedd de siste åra i landbruket? Styres det mot de ovennevnte mål? Det vi ser er at produksjonen styres fra distrikt til sentrale strøk. Vi ser en betydelig gjengroing og vi er avhengig av utenlandske ressurser i egen matproduksjon.

Oppdraget til Dale og regjeringen er å styre etter disse målene og innrette tilskuddene for å nå de landbrukspolitiske målene. Når de ikke klarer det, ja da har de ikke greid oppgaven. Når vi nå ser overproduksjon i flere produksjoner er det i stor grad grunnet politiske valg.

Nå ser vi at bøndenes inntekt gikk ned i fjor. Forutsetningene som ble lagt til grunn slo ikke til. Inntekten ble lavere og utgiftene ble høyere. Når disse fakta er kommet på bordet er det et behov for å legge skylden over på noe annet enn de politiske valg som er gjort. Det blir feil å si at tilskuddene er årsak til lavere inntekt. Utsagnet er ment å kamuflere en politisk retning som ikke når de landbrukspolitiske måla.

Med en landbruksminister som skylder på tilskuddene så har han satt i gang innledende runde til jordbruksforhandlingene.

Jeg håper harde fakta vil slå knockout på denne type ansvarsfraskrivelse for ikke å nå de landbrukspolitiske målene.

Marte Halvorsen

Bonde, Valsøyfjord