Nortura, Felleskjøpet, TINE, Fylkesmannen og Bondelaget i Møre og Romsdal hadde gått sammen om årets samling for unge bønder, som samlet deltakere fra Surnadal i nord til Vanylven i sør.

Hovedmålet med samlinga var å bygge nettverk og skape møteplass både for unge etablerte bønder og for de som er på vei inn i næringa.

Samlinga var lagt opp med rundtur med buss, med oppmøte og avreise fra Felleskjøpet i Molde og til første stopp som var lunsj på Systra kafe på Sjøholt.

Eli SjåstadDeretter gikk bussen og med noen privatbiler på slep, til første gardsbesøk ved Ørskog samdrift. Eli Sjåstad, som er driftsleder i samdrifta, formidlet erfaringer og synspunkter knyttet til gardsdrifta, med spesielt fokus på økonomi, landbrukspolitikk, mosjonskrav, dyrevelferd og samarbeid i landbruket.

Eli Sjåstad var intervjuet i Bondebladet 7. desember – les omtalen her i PDF

Neste gardsbesøk var hos Johan Øvrebust i Stordal. Han driver med sau og har bygd fjøs med plass til 300 dyr. På grunn av markedsituasjonen for sau er kapasiteten i fjøset ikke fullt utnyttet. Under besøket presenterte han bygget og foringssystemet. I tillegg bygger han opp en besetning med vestlandsk fjordfe og planlegger seterdrift og lokalmatproduksjon.

Johan ØvrebustJohan Øvrebust var intervjuet i Bondevennen 12. januar – les omtalen her i PDF

Etter ankomst og innsjekking på Stranda Hotell, var det presentasjonsrunde og orienteringer.

Deretter fortalte Petter Melchior i Norddal om «fra toppfotball til geit og turisme». Petter har fortid som fotballspiller i Sogndal, og driver i dag med geit og turisme innerst i Storfjorden, samt at han er styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag. Han fokuserte spesielt på viktigheten av å tenke kollektivt og på trivselen og mulighetene som ligger i god samhandling

Kjell Perry DrotninghaugLink til hjemmeside Melchiorgarden - klikk her

Første dag ble avsluttet med gondoltur på Strandafjellet og middag på Fjord Panorama Restaurant, som ligger 1.042 meter over havet. Her servert hotellet lokal buffet i samarbeid med Nortura.

Lørdag startet innendørs på hotellet, der det var presentasjoner om Landbrukssamvirket i ei ny tid. De som sto for det var transportplanlegger ved Nortura Førde, Arild Grimeland, medlemssjef i TINE Møre og Romsdal, Jenny Helen Velle og regionsjef Felleskjøpet Agri, Dag Arne Helle.

Bastian Weiberg-AurdalLørdagen fortsatte med to gardsbesøk i Velledalen i Sykkylven.

Første stopp var hos Kjell Perry Drotninghaug. Han driver økologisk melkeproduksjon og har løsdriftsfjøs fra slutten av 1980-talet. Han driver med Vestlandsk fjordfe, har stølsdrift og har prøvd seg både på videreforedling og lokalt salg.

Link til hjemmeside Drotninghaug - Gard og Støl, klikk her

Siste gardsbesøk var hos Bastian Weiberg–Aurdal. Han har bygd nytt fjøs for 55 melkekyr i massivtre. I tillegg har han arbeid som fagkonsulent i Felleskjøpet Agri.

Hos Eli Sjåstad på Sjøholt

Hos Eli Sjåstad på Sjøholt

Hos Johan Øvrebust i Stordal

Hos Johan Øvrebust i Stordal

Nytt sauefjøs hos Johan Øvrebust i Stordal.

Fra møtet på Stranda Hotell.

I tunet hos Kjell Perry Drotninghaug i Sykkylen.

Hos Kjell Perry Drotninghaug i Sykkylen.

Hos Kjell Perry Drotninghaug i Sykkylen.

Hos Kjell Perry Drotninghaug i Sykkylen.

Bastian Weiberg-Aurdal i Sykkylven har bygd nytt fjøs i massivtre.

Fra fjøset til Bastian Weiberg-Aurdal.