Nyheter

Bondetinget er over for denne gang

Årsmøte i Norges Bondelag er ferdig for denne gang. Møre og Romsdal Bondelag stilte sterkt, med totalt 12 deltagere fra fylket!

Ny gjødselbrukforskrift utfordrande for vestlandsbonden

- Denne regelverksendringa er eit døme på at vi har fått ei for sterk sentralisering av norsk matproduksjon både nasjonalt og regionalt, skriv dei to fylkesleiarane Gry Ingvild Agjeld i Vestland og Olav Håkon Ulfsnes i Møre og Romsdal i fylkeslaga sitt felles innspel til Norges Bondelag

Staten må vise forhandlingsvilje

– Stortinget har gitt regjeringen marsjordre om å øke selvforsyningen, men regjeringen følger ikke opp dette nok i sitt tilbud, sier Olav Håkon Ulfsnes, leder i Møre og Romsdal Bondelag.

Styrk trua til framtidas matprodusentar!

– Dette er eit nøkternt krav som er tilpassa behandlinga av Stortingsmelding 11 om auka norsk matproduksjon, seier Olav Håkon Ulfsnes, leiar i Møre og Romsdal Bondelag.

Olav Håkon Ulfsnes fortsetter som leder i fylkeslaget

Møre og Romsdal Bondelag avholdt årsmøte 8. og 9. mars. Der ble Olav Håkon Ulfsnes valgt som leder for første gang, til tross for et halvt år som leder allerede.

Vellykket Landbrukskonferanse

8. mars ble årets landbrukskonferanse i Møre og Romsdal gjennomført, med spennende foredrag, godt oppmøte og en velfortjent prisutdeling.

Det handlar om norsk mat i butikken i framtida

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag vedtok denne uttalen 9. mars

Nytt tallgrunnlag skal ikke sminke realitetene

Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag sine årsmøter vedtok denne felles uttalelsen 9. mars

Leders tale til årsmøtet

Møre og Romsdal Bondelag avholdt årsmøte 8. og 9. mars. Her kan du lese leders tale til årsmøtet

Nytt nettkurs for deg som skal bygge løsdriftsfjøs

Er du en av de mange bøndene som går med planer om å bygge nytt fjøs innen 2034, når løsdriftskravet trer i kraft?

Programmet for Landbrukskonferansen er klart

Temaet for Landbrukskonferansen i år er Landbrukets rolle i totalberedskapen. Vi er glade for å kunne vise fram eit spennande program!

Valnemndas arbeid er i gang!

- For å få ein så god prosess som mogleg er vi avhengig av innspill frå lokale bondelag og medlemmer i Møre og Romsdal, seier leiar i valnemnda Odd-Harald Solheim.

Frokostseminar: Klimaarbeid i landbruket

Frokostseminar om hvordan norske kommuner kan bidra til utslippskutt i landbruket.

Bli med på samling for unge og nye bønder i Møre og Romsdal!

Møre og Romsdal Bondelag, Felleskjøpet Agri, TINE og Nortura inviterer alle unge og nye bønder i alle aldre til samling på Philipshaugen Lodge i Øksendal 2. og 3. februar.

Temadag om eigarskifte i Ulsteinvik og Kristiansund

Møre og Romsdal Bondelag inviterer til temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 30.september på Quality Hotell Ulstein og laurdag 21. oktober på Thon Hotel Kristiansund.

Ny fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag

Konrad Kongshaug ble på årsmøtet i Norges Bondelag i juni ble valgt inn i styret sentralt, og går derfor av som fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. Dermed blir nestleder Olav Håkon Ulfsnes ny fylkesleder fra 1. juli. Ny nestleder blir Audun Skjervøy, grøntprodusent fra Valldal.

Endringar på fylkeskontoret

Møre og Romsdal Bondelag er glade for å kunne fortelje at Mathias Berstad Malmgren er tilsett som ny rådgjevar på fylkeskontoret. Han tek til i stillinga 1.oktober.

Et godt forhandlingsresultat må til!

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag har studert jordbrukets krav. Her kommenterer styret hvordan kravet ser ut, sett fra Møre og Romsdal, og ønsker partene lykke til med forhandlingene.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kvotefri jakt på hjortekalv blir vidareført

Kommunar som opplever utfordringar knytt til stor hjortebestand kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2023/2024. 

Nokon må representere jordvernet

Onsdag 12.april var det årsmøte i Jordvern Møre og Romsdal. Før sjølve årsmøtet var årsmøtelyden på befaring og orientering om E39 på Hjelset.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Protokoll frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag var samla til årsmøte i Molde 3.-4.mars 2023. Protokollen frå årsmøtet kan du lese her.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Dei grasbaserte produksjonane treng eit kraftig løft

Konrad Kongshaug, fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, ser fram til møtet i representantskapet. - Eg opplever at eg har fått ein veldig klar marsjordre og eg gler meg, seier han.

Ledig stilling i Møre og Romsdal Bondelag

Fra sommeren er det ledig stilling på Bondelagets kontor i Molde. Er denne stillingen noe for deg eller noen du kjenner? Løp og søk!

Landbrukskonferanse om auka sjølvforsyning i Møre og Romsdal

Regjeringa har ei målsetting om å auke den norske sjølvforsyninga av mat. Kva kan vere Møre og Romsdal sitt bidrag i så måte? Og kva skal til for å faktisk få det til?

Landbruket i Møre og Romsdal er viktig for landet

Regjeringa har ei målsetting om å auke norsk sjølvforsyning av mat. Landbruket i Møre og Romsdal er viktig i så måte. Les resolusjonen frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag her.

Surnadal Bondelag kåra til Årets lokallag i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Bondelag har vore samla til fylkesårsmøte. Der vart Surnadal Bondelag kåra til Årets Lokallag 2022. Lokallagsleiar Eirik Fiske tok i mot diplom og premie på vegne av laget.  

Nytt fylkesstyre i Møre og Romsdal Bondelag

Møre og Romsdal Bondelag var samla til årsmøte i Molde i mars. Olav Håkon Ulfsnes held fram som fylkesleiar. Med seg i fylkesstyret får han både gamle og nye kostar.

Årsmeldinga for 2022 er ute i verda!

Alle Bondelagsmedlemmer i Møre og Romsdal finn årsmeldinga som innstikk i Bondebladet datert 16.februar 2023.

Samling for unge og nye bønder med rekordstor deltaking

Første helga i februar var nærare seksti unge og nye bønder samla til sosiale dagar med fellesreise, gardsbesøk, erfaringsutveksling og fagleg påfyll. Stemninga var upåklageleg.

Meld deg på Landbrukskonferansen!

Møre og Romsdal Bondelag arrangerer Landbrukskonferanse i Molde fredag 3.mars i samarbeid med Småbrukarlaget og Statsforvaltaren. Den raude tråden i konferansen er Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvforsyning.

Søk om støtte til plastpresse gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond har etablert ei ny ordning der du kan søkje om støtte til plastpresse.

Endeleg samling for unge og nye bønder i februar

Her er det først til mølla! Dette blir sosiale dagar med fellesreise, gardsbesøk, erfaringsutveksling og fagleg påfyll.

Ei ørlita julehelsing

Med dette biletet av snødekte marker på Farstad ynskjer Møre og Romsdal Bondelag folk og fe alt godt for jula og det nye året!

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Her kan du lese Møre og Romsdal Bondelag sitt høringssvar

Møre og Romsdal Bondelag har levert sitt høringssvar om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket, den såkalte Grytten-rapporten. 

Kven bør sitte i fylkesstyret?

Kjenner du nokon som du tenkjer kunne gjere ein god jobb i fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag? Kom med forslag til valnemnda innan 15.desember!

Godt oppmøte og god stemning på årets skattekurs

Denne uka har Møre og Romsdal Bondelag arrangert skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. Tilsvarende kurs holdes hvert år i samarbeid med Norges Bondelags avdeling for regnskap og juridisk service.

Innhaldsrike dagar på Leiarmøtet i Møre og Romsdal

11-12.november var tillitsvalde frå heile fylket samla til Leiarmøte i Molde. Tunge landbrukspolitiske tema stod på dagsorden, men også erfaringsutveksling og eit aldri så lite jubileum.

Grytten-rapport og landbrukspolitisk verksted på Ledermøtet i Molde

Anders Huus, seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling og Norges Bondelags egen tallknuser, hadde oppgaven å gjøre NOU rapporten Inntektsmåling i landbruket mer tilgjengelig for deltakerne på Ledermøtet 11.-12.november.

Matnyttig temadag om eigarskifte

Laurdag 15.oktober arrangerte vi eigarskiftekurs i Molde. Deltakarane ga uttrykk for at kurset var matnyttig. Mange nytta også høvet til å stille spørsmål til samarbeidsadvokatane våre.

Eigarskiftekurs i Molde

Det er fortsatt ledige plassar på Eigarskiftekurs laurdag 15.oktober. Vi utvidar påmeldingsfristen til måndag 10.oktober.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nyttig input og engasjerte diskusjonar på kurs for tillitsvalde

23.-24.september var alle lokale tillitsvalde invitert til mediekurs og lokallagsskole i Molde. Fylkesstyret og fylkeskontoret deltok også.

Konrad Kongshaug med i referansegruppe

Kvoteordninga for mjølk skal under lupa - og fylkesleiaren i Møre og Romsdal Bondelag er med i arbeidet med å gå gjennom ordninga og vurdere korleis ordninga bør utviklast vidare.

Bondelaget på Matfestivalen

Den norske matfestivalen i Ålesund har overlevd koronaen. Og Bondelaget er med! Sjå glimt frå festivalen og få eit kort referat frå den politiske matpraten her.

Kvotefri jakt på hjortekalv innvilga

Svaret frå Miljødirektoratet er klart. Her finn du oversikt over kommunane som har fått innvilga kvotefri jakt på hjortekalv jaktsesongen 2022/2023.

Utvider lisensfellingsperioden for jerv

Norges Bondelag er svært positiv til at regjeringen har vedtatt å utvide lisensfellingsperioden for jerv fra 20. august til 15. februar. Dermed starter jervejakta i Sør-Norge samtidig med villreinjakta.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere