Norges Bondelag støtter lovforslaget som medfører at reglene for tidfesting av tilskudd og erstatninger i jordbruket blir mer presise og klare. Les hele høringsinnspillet.