Norges Bondelag ber om at forskriften endres slik at det gis støtte til vanningslag for perioden april til og med september 2022, og at produksjon av blomster og prydplanter fortsatt inkluderes i ordningen. Les høringsbrevet.