Norges Bondelag har møtt Stortingets finanskomité med innspill til statsbudsjettet 2023. Stortinget bes blant annet om å få regjeringa til å styrke importvernet og videreføre strømstøtten. Les artikkelen her og hele høringsinnspillet her.