I høringsinnspillet til i Stortingets utdannings- og forskningskomité ber Norges Bondelag ei satsing på grønne utdanninger. Det etterlyses mer samarbeid  mellom utdanningstilbydere, forskningsinstitusjoner, myndigheter og næringslivet, samt sikre finansieringsmodeller. Les artikkelen her og hele høringsinnspillet her.