Bestemmelsene i denne forskriften er aktuelle dersom en produsent ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingen og/eller dersom man ikke får høsta hele eller deler av avlinga på grunn av pålagte restriksjoner på grunn av koronapandemien. I et felles høringssvar fra landbruksorganisasjonene bes det om at veksthus-produksjoner blir definert som egen vekstgruppe. 

Du kan lese hele høringssvaret her.