Les vårt høringssvar om periodisk kontroll for traktor HER.