Les vårt høringssvar om hastighetsforskjeller på motorveg HER.