Bondelaget krever at pelsdyrbøndene sikres full erstatning og at det legges til rette for rask og smidig saksbehandling. Les nettsak og høringssvar