Høringsnotatet gir etter Norges Bondelags mening ikke et tilstrekkelig bidrag til å analysere konsekvensene av det foreslåtte regelverk. Skattlegging etter sjablong vil favne vidt, og faren for feil skattlegging må forhindres i størst mulig grad slik at man unngår uhensiktsmessige tilpasninger. Les hele høringsinnspillet.