Norges Bondelag er meget fornøyd med at Finansdepartementet har gitt saken høy prioritet og støtter forslaget om at verdien av netteiers fremføringsrett skal tas inn som grunnlag for netteiers eiendomsskatt. Les hele høringsinnspillet.