Forslaget som hadde høringsfrist 25. mai innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for. Vi mener at høringsforslaget er dårlig utredet med tanke på konsekvenser for landbruksnæringa. Samtidig har vi erfaring med at mange gårdsbruk mottar strøm fra et aldrende strømnett som ikke er i samsvar med nye behov. 

Her kan du lese hele høringssvaret.