Dyrka jord og verdifulle matjordressurser vil gå tapt som en direkte konsekvens av den planlagte rullebanen. Derfor ber Norges Bondelag om at det må komme et klart nei til en ny rullebane på Gardemoen. Les hele brevet.