Høringssvar til Klima- og miljødep. Norges Bondelag mener det er behov for et bredt sammensatt offentlig utvalg (en NOU) som kan kartlegge og vurdere fremtidige muligheter og utfordringer før man gjør endringer i genteknologiloven. Det må ikke gjøres endringer i loven før et slikt arbeid foreligger. Les høringssvaret, og våre vedlegg.