Norges Bondelag ber regjeringa sette i gang en rask prosess for å få egnede virkemidler for å kunne nå de offensive jordvernmålene, og tilbyr seg å bidra i dette arbeidet. Les hele brevet.