Strømstøtteordningen skal behandles i Stortinget. Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene, men ber om at ordningen utvides til også å omfatte fellespakkerier, månedlig utbetaling for veksthus og videreføring av ordningen etter nyttår. Les hele høringsinnspillet.