Nyheter fra Akershus Bondelag

God Jul og Godt Nytt År! Hilsen Akershus Bondelag

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

- Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Viken BondeLAG er under bygging

Fylkesstyrene i Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag er samlet får å bygge grunnmuren til det som kan bli et stort og slagferdig Viken Bondelag.

Investeringer og vekst innenfor grøntproduksjon

Leder i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag ønsket deltakerne velkomne til årets grøntmøte som ble arrangert i samarbeid med NLR Øst med tema Verdiskaping, investeringer og vekst.

Fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn tirsdag 19. november.

Mulighet for å få en mentor med erfaring

Er du fersk bonde kan du nå søke om å få en mentor i 2020. En slik avtale vil innebære at en erfaren produsent kan bistå som samtalepartner og mentor i utvikling av deg som produsent og din drift i ett år. – Det var gull verdt å ha en mentor å ringe til når jeg startet plommeproduksjon, forteller Valborg Alhaug her til NLR - nytt. Les mer om tilbudet.

Skattekurset 2019 er igang!

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Fagmøte 2019 - Verdiskaping, investeringer og vekst innen grønnsaker, potet, frukt og bær

Grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag i samarbeid med NLR Øst arrangerer fagmøte torsdag 31. oktober. Målgruppen er produsenter av grønnsaker, potet, frukt og bær, og deres rådgiver og støttespillere. Med spennende innledere ønsker vi å drøfte de innovative, dyrkingsfaglige og teknologiske muligheter grøntprodusenter har foran seg.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Fra 2020 faller støtten til eksport av Jarlsbergost bort, og 100 millioner liter melk, tilsvarende sju prosent av den melka som produseres i Norge, blir overflødig. Det ble i dag enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres.

Søk gjerne RMP midler nå - endelig frist 15. oktober

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal være med på å stimulere oss til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Det nye regionale miljøprogrammet for 2019 - 2022 består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og redusere forurensning fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene.

Kornskolen 2019

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Fagdag korntørker og kornlager

Kornprogrammet, sammen med NLR Øst og Bondelagene i Akershus og Østfold inviterer til fagdag om korntørker og kornlager torsdag 17. oktober 2019

Nærmer det seg generasjonsskifte på gården?

Østfold Bondelag inviterer bønder og overtagende generasjon til eierskiftekurs 2.-3. november på Østgaard i Halden. De har åpnet for at andre utenfor Østfold kan delta.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrådgiving Øst høst/vinter 2019-2020

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Viktig vedtak om konsesjon til aksjeselskap

Landbruksdirektoratet opphever kommunens vedtak om å gi konsesjon til et AS ved kjøp av landbrukseiendom.

Forskrift om regionale miljøkrav i Akershus og Østfold

Fylkesmannen i Viken har sendt ut forslag til ny forskrift om regionale miljøkrav. Forslaget har vært behandlet i styret i Akershus Bondelag, og er sendt på høring i lokallagene.

Klaseie oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag

Korn- og sauebonde Anders Klaseie fra Eidsvoll i Akershus er oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

Vikenkandidater på besøk i Oslo og Akershus

Fylkestingskandidater fra de partiene som i dag er representert i de tre fylkestingene ble invitert på fagtur 28. august. Fagturen inneholdt et besøk på Tine sitt anlegg på Kalbakken og på Smedstad Gård som driver med kjøtt- og melkeproduksjon i tillegg til møter, kurs og selskaper.

Et tilbakeblikk på årets Åpen Gård

Syv av lokallagene i Akershus har arrangert et Åpen Gård arrangement i 2019. Her får du et lite tilbakeblikk på noen av arrangementene.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Akershus Bondelag er stengt i perioden fra og med 8. juli til og med 15. juli. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Vidar Kapelrud på mobil 98 97 00 93. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Inngår klimaavtale med regjeringa

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. - En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Bondelaget: Sammenslåing av fylkeslag innen 1. april 2022

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok torsdag 6. juni at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, og at sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022. For Akershus Bondelag betyr det at vi blir en del av Viken Bondelag. Også representantskapets sammensetting ble debattert – bl.a. i lys av endringsforslag som ville låse representantskapets sammensetning i kornfylkenes disfavør. Men årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å videreføre dagens representasjon og ta representantskapets sammensetning opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Vestby Landbrukslag inviterte til Åpen Gård på Bygdedagen

Lørdag 25. inviterte Vestby Landbrukslag til Åpen Gård på Bygdedagen. Bygdedagen foregår på Vestby Prestegård, som betegnes som hele Vestbys storstua.

Enighet om ny jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 16. mai enige med staten om jordbruksavtale for 2020 med en ramme på 1.240 mill. kroner.

Veileder for Regionalt miljøprogram er nå klart

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. Miljøtiltakene i Regionalt miljøprogram bidrar til å redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap og biologisk mangfold og kulturminner.

Østfold Bondelag inviterer til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerde

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Svakt for kornbøndene, og lite igjen til nivåheving!

Informasjon om såkorn fra Mattilsynet

Det er bare såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvare. En bonde har lov til å bruke såkorn fra egen avling, men kan ikke drive omsetning av såvarer.

God satsing på grønt og korn

Jordbruket overleverte i formiddag sitt krav til årets jordbruksoppgjør til staten.

Påskeferie på kontoret

Kontoret til Akershus Bondelag holder stengt i påsken. Vi er tilbake igjen tirsdag 23. april.

Studieturer med Kornprogrammet 2019

Nok en gang har Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag i samarbeid med NLR-Øst gleden av å kunne invitere til studietur.

Høyres landbruksnettverk på tur på Romerike

10 stortingsrepresentanter som er med i Høyres landbruksnettverk fikk mandag 25/3 se mangfoldet i Akershus-landbruket.

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Få jenter tar over gård - få jenter står i produsentregisteret!

Grønt fagsenter Hvam, vårt felles kompetansesenter i landbruket i Akershus, vil sette jenter i landbruket på dagsorden for å øke andelen aktive kvinnelige bønder. Derfor vil vi arrangere en serie inspirasjonssamlinger for jenter som enten driver gård, skal overta gård eller som skal gifte seg eller være samboer med noen som driver gård.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder av Akershus Bondelag

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Hurdal Landbrukslag og Ullensaker Bondelag er årets vervevinnere!

Årets vervepris måtte deles mellom to lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag. Hurdal Landbrukslag og Ullensaker Bondelag stakk av med prisen etter jevn og god verving gjennom året!

Vestby Landbrukslag kåret til årets lokallag i Akershus!

Vestby Landbrukslag ble kåret til årets lokallag i Akershus på årsmøtet 2019

Morten Ingvaldsen fikk årets Stå-på-pris!

Tidligere landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen fikk årets Stå-på-pris.

Årsmøte i Akershus Bondelag 2019

I dag er Akershus Bondelag med lokallag og gjester samlet på Berger Stadion på Nesodden. I leders tale hadde Sigurd Enger fokus på kanaliseringspolitikk, klima og miljø. Nedenfor kan du lese et utdrag av disse temaene.

Fra Stormøte korn 2019

Mange fant veien til Askim kulturhus, hvor de bl.a. fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Bollestad kommer på Stormøte korn 2019!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes på Stormøte korn i Askim kulturhus torsdag 7. mars.

Ung bonde eller bondespire?

Bondelagene i Akershus og Østfold ønsker unge bønder og bondespirer velkommen til en faglig og sosial kurshelg med landbruk og gårdsdrift i fokus.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrågiving Øst

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Agronomiutdanning for voksne

Ønsker du å jobbe innenfor landbruket? Har du overtatt eller skal du overta gård? Har du interesse for landbruk, men behov for mer basiskunnskap?

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2019

Årsmøtet i Akershus Bondelag vil i år finne sted på Idrettshuset til Nesodden IF ved Berger Stadion, onsdag 20. mars 2019. Møtet settes kl. 09.30

Ås Landbrukslag 125 år - vi gratulerer!

Ås Landbrukslag feiret sitt 125-års jubileum med stilfull festkveld i Ås kulturhus 26. januar. Under arrangementet ble Kjell Thirud utnevnt til æresmedlem for sitt mangeårige virke for landbruket i Ås og Follo. Vi gratulerer!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere