Nyheter fra Akershus Bondelag

Stor fare for vårflom

Forbered deg og eiendommen på flom med denne sjekklista.

Vi lanserer Den grønne skolen på nett

Den grønne skolen har vært viktig for Norges Bondelag i mange år. Tilbudet har bestått av ulike hefter, og er flittig brukt av skoler og barnehager. Nå er materiellet oppgradert og digitalisert.

Overrakte Landbrukets klimaplan til Viken-politikere

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, overrakte 22. april Landbrukets klimaplan til fylkesråd for klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, og leder av komité for finans, administrasjon og klima, Simen Nord.

Korona og tilgang på arbeidskraft; telefonmøte grøntprodusenter

Torsdag 2. april kl 13.00 - 15.00 inviteres våre medlemmer som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om spørsmål rundt korona og arbeidskraft

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Årsmøtet i Akershus Bondelag utsettes

På grunn av den pågående korona-situasjonen vil det ikke bli avholdt årsmøte 19.03.2020.

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Kornmøtet i kveld AVLYST

Etter nytt samråd med Norges Bondelag velger vi å avlyse kveldens kornmøte med utgangspunkt i den siste utviklingen av coronasmittesituasjonen.

Partnerskapet for landbruket i Viken er i gang

Onsdag denne uka møttes det regionale partnerskapet for landbruket i Viken for første gang. – Det regionale partnerskapet er en viktig arena for oss i næringa og det er viktig at dette blir ivaretatt på en god måte også i Viken, sier de Sigurd Enger, Håkon Haug Laa og Svend Arild Uvaag – fylkeslederne i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold.

Skyt kua - redd klimaet?

Et seminar om jordbruk, klima, ressursutnyttelse og matsikkerhet.

Stortingets ulvevedtak må etterleves!

Det var høy stemning og stor frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte i kveld.

Bli med i stormøte og fakkeltog

Fylkesleder oppfordrer alle berørte til å møte opp til fakkeltog for å vise sin bekymring for at vårt område blir et ulvereservat. - Vi reagerer kraftig på den politiske håndteringen av saken, og krever at ulveforliket i Stortinget etterleves av regjering og forvaltning, sier fylkesleder i Akershus og Østfold Bondelag.

Inn på tunet konferanse

Fylkesmannen inviterer alle Inn på tunet tilbydere til konferanse for faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket. Temaet for årets konferanse som går av stabelen lørdag 21. mars er barn og unge.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

God Jul og Godt Nytt År! Hilsen Akershus Bondelag

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

- Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko

Ny handlingsplan har mål om minst mulig villsvin i Norge. Bondelaget hadde helst sett at målet var bekjempelse av villsvin.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Viken BondeLAG er under bygging

Fylkesstyrene i Buskerud, Akershus og Østfold Bondelag er samlet får å bygge grunnmuren til det som kan bli et stort og slagferdig Viken Bondelag.

Investeringer og vekst innenfor grøntproduksjon

Leder i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag ønsket deltakerne velkomne til årets grøntmøte som ble arrangert i samarbeid med NLR Øst med tema Verdiskaping, investeringer og vekst.

Fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om fossilfrie korntørker og lagring av korn tirsdag 19. november.

Mulighet for å få en mentor med erfaring

Er du fersk bonde kan du nå søke om å få en mentor i 2020. En slik avtale vil innebære at en erfaren produsent kan bistå som samtalepartner og mentor i utvikling av deg som produsent og din drift i ett år. – Det var gull verdt å ha en mentor å ringe til når jeg startet plommeproduksjon, forteller Valborg Alhaug her til NLR - nytt. Les mer om tilbudet.

Skattekurset 2019 er igang!

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Fagmøte 2019 - Verdiskaping, investeringer og vekst innen grønnsaker, potet, frukt og bær

Grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag i samarbeid med NLR Øst arrangerer fagmøte torsdag 31. oktober. Målgruppen er produsenter av grønnsaker, potet, frukt og bær, og deres rådgiver og støttespillere. Med spennende innledere ønsker vi å drøfte de innovative, dyrkingsfaglige og teknologiske muligheter grøntprodusenter har foran seg.

Enighet om reduksjon av melkemengden

Fra 2020 faller støtten til eksport av Jarlsbergost bort, og 100 millioner liter melk, tilsvarende sju prosent av den melka som produseres i Norge, blir overflødig. Det ble i dag enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres.

Søk gjerne RMP midler nå - endelig frist 15. oktober

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal være med på å stimulere oss til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Det nye regionale miljøprogrammet for 2019 - 2022 består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og redusere forurensning fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene.

Kornskolen 2019

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Fagdag korntørker og kornlager

Kornprogrammet, sammen med NLR Øst og Bondelagene i Akershus og Østfold inviterer til fagdag om korntørker og kornlager torsdag 17. oktober 2019

Nærmer det seg generasjonsskifte på gården?

Østfold Bondelag inviterer bønder og overtagende generasjon til eierskiftekurs 2.-3. november på Østgaard i Halden. De har åpnet for at andre utenfor Østfold kan delta.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrådgiving Øst høst/vinter 2019-2020

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Viktig vedtak om konsesjon til aksjeselskap

Landbruksdirektoratet opphever kommunens vedtak om å gi konsesjon til et AS ved kjøp av landbrukseiendom.

Forskrift om regionale miljøkrav i Akershus og Østfold

Fylkesmannen i Viken har sendt ut forslag til ny forskrift om regionale miljøkrav. Forslaget har vært behandlet i styret i Akershus Bondelag, og er sendt på høring i lokallagene.

Klaseie oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag

Korn- og sauebonde Anders Klaseie fra Eidsvoll i Akershus er oppnevnt som leder av kornutvalget i Norges Bondelag.

Vikenkandidater på besøk i Oslo og Akershus

Fylkestingskandidater fra de partiene som i dag er representert i de tre fylkestingene ble invitert på fagtur 28. august. Fagturen inneholdt et besøk på Tine sitt anlegg på Kalbakken og på Smedstad Gård som driver med kjøtt- og melkeproduksjon i tillegg til møter, kurs og selskaper.

Et tilbakeblikk på årets Åpen Gård

Syv av lokallagene i Akershus har arrangert et Åpen Gård arrangement i 2019. Her får du et lite tilbakeblikk på noen av arrangementene.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Akershus Bondelag er stengt i perioden fra og med 8. juli til og med 15. juli. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Vidar Kapelrud på mobil 98 97 00 93. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Inngår klimaavtale med regjeringa

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag inngått en klimaavtale med regjeringa. - En viktig plattform som setter kursen for videre grønn omstilling av norsk matproduksjon, mener bondeorganisasjonene.

Bondelaget: Sammenslåing av fylkeslag innen 1. april 2022

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok torsdag 6. juni at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, og at sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022. For Akershus Bondelag betyr det at vi blir en del av Viken Bondelag. Også representantskapets sammensetting ble debattert – bl.a. i lys av endringsforslag som ville låse representantskapets sammensetning i kornfylkenes disfavør. Men årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å videreføre dagens representasjon og ta representantskapets sammensetning opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Vestby Landbrukslag inviterte til Åpen Gård på Bygdedagen

Lørdag 25. inviterte Vestby Landbrukslag til Åpen Gård på Bygdedagen. Bygdedagen foregår på Vestby Prestegård, som betegnes som hele Vestbys storstua.

Enighet om ny jordbruksavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 16. mai enige med staten om jordbruksavtale for 2020 med en ramme på 1.240 mill. kroner.

Veileder for Regionalt miljøprogram er nå klart

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. Miljøtiltakene i Regionalt miljøprogram bidrar til å redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap og biologisk mangfold og kulturminner.

Østfold Bondelag inviterer til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerde

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Svakt for kornbøndene, og lite igjen til nivåheving!

Informasjon om såkorn fra Mattilsynet

Det er bare såvareforretninger som er registrert hos Mattilsynet, som har lov til å omsette såvare. En bonde har lov til å bruke såkorn fra egen avling, men kan ikke drive omsetning av såvarer.

God satsing på grønt og korn

Jordbruket overleverte i formiddag sitt krav til årets jordbruksoppgjør til staten.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere