Kornutvalget er et rådgivende organ for styret i saker som vedrører kornprodusentenes interesser. Utvalget består av leder og fire medlemmer oppnevnt av styret.  I tillegg oppnevnes ett konsultativt medlem fra Norske Felleskjøp og ett konsultativt medlem fra Norkorn.

- Det er med ærefrykt jeg takket ja til dette vervet. Det var utrolig moro å bli spurt, men også veldig spennende å se hvordan dette bærer i veien. Det er mange spennende problemstillinger for norsk landbruk fremover som kornet har en avgjørende rolle i, sier Klaseie.

Anders Klaseie driver gården Klaseie sammen med kona Mina. De driver et tradisjonelt gårdsbruk på Eidsvoll Verk i Akershus med korn, sau og ammeku. De har omtrent 600 daa korn, en god del av jorda er leid areale. Det er som mange andre steder mange skifter. Klaseie har ingen utpregede favorittvekster, men liker å dyrke det meste for litt agronomisk utfordring, få et godt vekstskifte og for å spre risikoen.
Dagens økonomi i korn gjør at investeringene må være forsiktige. Treskeren er nesten 30 år gammel og plogen og harva har tjenestegjort i 35 år. Samtidig er det viktig å være med på framtidslaget, så traktoren har gps og autostyring, og sprøyte med gps og seksjonsavstenging.  

Selvom det er mange spennende problemstillinger fremover for norsk landbruk, så ser Klaseie frem til å lede kornutvalget.

- Heldigvis er det mange flinke folk i utvalget som har erfaring fra ulike deler av landert, og selvfølgelig et bra sekretariat å støtte seg på i Norges Bondelag. Jeg håper også å få god kontakt med fylkene og få nyttige innspill derfra, fortsetter Klaseie.

- Jeg skal være forsiktig med å flagge politisk standpunkt nå, skal få sette meg inn i vervet og sakene først. Men jeg kan si at jeg ikke ser noen grunn til at kornbruka i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene skal ligge lavere i inntektsmulighet enn andre produksjoner. Så får vi ta det derfra, avslutter Klaseie.

Obs:
Den observante leser kjenner kanskje igjen Anders Klaseie som ansatt rådgiver i Akershus Bondelag. Han slutter nå i høst og kommer dermed ikke til å blande hatter som både ansatt og tillitsvalgt.