Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor potet, grønnsaker, frukt og bær. Vi har fått mange henvendelser fra bønder som nå lurer på hvordan de skal forholde seg i produksjoner som krever mye arbeidskraft i år. Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger slik at det også i år skal kunne produseres tilstrekkelig med potet, frukt, grønnsaker og bær i Østfold og Akershus.

Torsdag 2. april kl 13.00 - 15.00 inviteres våre medlemmer som er grøntprodusenter til et telefon-/skypemøte om spørsmål rundt korona og arbeidskraft

Tema:

  • Informasjon fra Norges Bondelag, Akershus og Østfold Bondelag om hva som har blitt gjort, og gjøres rundt en svært utfordrende situasjon for dere grøntprodusenter. Til å innlede har vi med oss
    • Fylkesleder Sigurd Enger (Akershus) og Svend Arild Uvaag (Østfold) i tillegg til representanter i felles grøntutvalg i Østfold og Akershus.
    • Tor Johannes Rogneby, leder i grøntutvalget i Norges Bondelag og deltaker i nasjonal arbeidsgruppe som bl.a kartlegger omfanget av og behovet for sesongarbeidere samt behov for arbeidskraft med spesialkompetanse og tar opp spørsmål som må avklares med myndighetene
    • Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag og leder for beredskapsarbeidet på dette området
    • Advokat Jan Bangen fra Regnskap og juridisk service hos Norges Bondelag. Det er de som nå svarer på konkrete spørsmål fra våre medlemmer knyttet til arbeidskraft.
  • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter

Alle som melder seg på får link for å koble seg opp via telefon eller Skype. Her skal vi sørge for å gi dere hjelp og veiledning slik at alle får koblet seg på. Det vil også bli mulighet for å teste oppkobling torsdag formiddag. 

Påmelding her via Questback.

Påmelding innen onsdag kl.14.00 slik at vi får ordnet det tekniske på torsdag formiddag.

Dette telefon/skype-møtet er forbeholdt grøntprodusenter som er medlemmer i Østfold Bondelag og Akershus Bondelag.

Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn her eller ring Akershus Bondelag på telefon 63 90 44 40 eller Østfold Bondelag på telefon 69 89 81 50