Mandag 25/3 tok fylkesleder Sigurd Enger med Høyres landbruksnettverk på en rundtur på Romerike. Vi fikk vist fram mangfoldet i Akershus-landbruket, og det var en svært lydhør forsamling som var med.

Høyres landbruksnettverk består av stoprtingsrepresentanter fra de fleste fylker i Norge, og det var representanter fra de fleste komiteene på Stortinget. Underveis fikk de se gårdsbruk og møte bønder som har satset på ulike produksjoner.

Potet, korn og "Petter Smart"

Turen startet hos Terje Romsaas på Sulerud gård i Sørum. Terje vasker, skreller og koker poteter til storhusholdninger, og forklarte på en god måte markedsmekanismene og utfordringene med å være en mellomstor produsent. Gjestene fikk også en tur i verksted hvor fra og sønn Romsaas finner opp nye løsninger.

Økologiske nisje-produkter

Turen gikk videre til Grøndalen gård i Nes, hvor Hans Arild med sin sedvanlige entusiasme presenterte gården, filosofien og markedet for sine produkter. Hans Arild poengterte at det er god plass til både nisje-produkter med en historie og volum-produsenter i det norske landbruket.

Hvam videregående skole

Hvam inviterte til smakfull lunsj, og rektor Per Corneliussen presenterte skolen, gården og studietilbudet. Tidsskjemaet sprakk. 10 damer i en butikken tar tid, men bidro til omsetningen i gårdsbutikken.

Svin og korn

Turen gikk så videre til Wethal søndre ved Kløfta, hvor Gry-Heidi og Marius tok imot oss. Gården er en typisk familiegård, med fire generasjoner på tunet. På Wethal søndre er det nytt grisehus og korntørkeanlegg i eksisterende drifsbygning.

Kylling, korn og energi

Siste stopp på turen var på Greni gård på Vormsund. Ole Albert Bøhn tok imot oss, og beskrev sin produksjon. På Greni er det både halvfyring og solcelle-anlegg. Det ble en interessant diskusjon om hvordan man kan øke løsnnsomheten i solcelle-anlegg og andre fornybare energikilder. Ole Albert presenterte sin idé om "kraftkonto", og da passet det fint at et medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget var med på turen.

Takk!

Takk til alle som tok imot oss på turen. Vi tror gjestene fikk et godt innblikk i hva landbruket i Akershus består av. De stilte mange spørsmål underveis, og Sigurd fikk anledning til å beskrive ulike utfordringer og problemstillinger.