Interessert ?
Er du interessert i å delta i mentorordninga, som ny bonde eller mentor, finner du mer informasjon og søknadsskjema på nlr.no.

Søknadsfrist er 1. desember 2019. 

Kontaktperson for mentorordninga i NLR Øst er Ole Henrik Lauritzen, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

– Mentorordninga i landbruket er en gylden mulighet til å få inn nye ideer i drifta, sier Agnete Fauskrud som har vært sauebonde i fem år. Da en NLR-rådgiver tipset henne om tilbudet fattet hun umiddelbart interesse og søkte. Nå anbefaler hun alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor. Foto: Morten Berntsen

Etter et treårig prøveprosjekt, kan ferske bønder i hele landet nå søke om å få sin egen mentor i 2020.Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m.
Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i noen fylker. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.
NLR har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis støtte over jordbruksavtalen.

Østfold og Akershus

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. I NLR Øst er det Ole Henrik Lauritzen. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. Opplæringen skjer regionvis på en samling der mentorer, unge bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar 8000 kroner for arbeidet.

Gode tilbakemeldinger

Med tolv års fartstid som bonde, blir det feil å kalle Valborg Alhaug fersk i faget. Allikevel dukket det opp mange spørsmål da hun i vår skulle etablere et åtte dekar stort plommefelt. Gjennom mentorordninga i landbruket har hun kunne høste erfaringer fra den drevne eple- og plommedyrkeren Knut Braastad. Her deres erfaringer her:

Mentorordningen 2019 from Morten Berntsen on Vimeo.

– Mentorordninga har fungert veldig godt i de tre årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga nasjonalt i NLR.

Interessert ? 

Er du interessert i å delta i mentorordninga, som ny bonde eller mentor, finner du mer informasjon og Søknadsskjema på nlr.no.

Søknadsfrist er 1. desember 2019. 

Kontaktperson for mentorordninga i NLR Øst er Ole Henrik Lauritzen, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no