Det er to sett med miljøkrav som foreslås. Områder som får de strengeste kravene (krav 1-5) får i praksis pløyeforbud i erosjonsklasse 3 og 4. I områder med krav 1-4 vil jordarbeiding om høsten være tillatt, men man skal bl.a. ta hensyn til dråg og buffersoner mot vassdrag.

 

Det er foreslått flere nye vassdrag/områder som vil få miljøkrav, bl.a. Rømua og Nitelva. Det er videre forslått utvidelse av områder i bl.a. Ski, Oppegård, Ås Vestby og Sørum. I noen områder er det foreslått å fjerne det strengeste kravet, eller fjerne dem helt. Dette gjelder særlig Aurskog-Høland. Ingen nye områder får det strengeste kravet.

 

Du finner høringsdokumentene her: https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2019/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus-og-ostfold/.

Har du innspill til forskriften, ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeskontoret.

 

Høringsfrist for lokallagene er 15. oktober.