Bruk av såkorn eller frø fra egen avling

Bruk av såkorn eller frø fra egen avling er ikke omfattet av såvareforskriftens virkeområde. Du som bonde kan derfor bruke såkorn eller frø fra egen avling. Bruk av såvare fra egen avling gjelder som regel såkorn. I den sammenheng er det spesielt viktig å gjennomføre en grundig floghavrekontroll på arealene du høster såkorn fra for å redusere risikoen for oppformering av floghavre. Det er også viktig å være klar over forekomsten av andre ugras enn floghavre, frøoverførte sykdommer og såkornets spireevne.

Les mer her om omsetning av såvarer og bruk av såkorn eller frø fra egen avling.

Hva er lov?

I det følgende gis det eksempler på hva som er tillatt:

  • En bonde har lov til å bruke såkorn eller frø fra egen avling.
  • Tilfeldig utveksling av såvare fra en bonde eller gartner til annen. En slik form for omsetning skal ikke være basert på aktivt tilbud om salg eller bære preg av forretningsdrift.
  • En hageeier kan gi bort eller utveksle frø med andre hageeiere.
  • Frøbibliotek rettet mot hageeiere og hobbydyrkere kan legge til rette for utveksling av frø.
  • Genbanker o.l. kan drive en ikke-kommersiell omsetning av korn og frø med formålet bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Genbanker o.l. kan ta seg betalt for sine tjenester, altså omsette til selvkost. Denne type virksomheter skal være registrert hos Mattilsynet.
  • Ideelle organisasjoner har lov til å distribuere frø til hobbybruk.

Hva er ikke lov?

I det følgende gis eksempler på hva som ikke er tillatt:

  • En bonde eller en annen virksomhet som ikke er registrert hos Mattilsynet som såvareforretning, har verken lov til å markedsføre, distribuere eller selge såvare. Dette gjelder selv om de ikke tar seg betalt for det.
  • Det er ikke lov å markedsføre eller selge såvare via internett eller sosiale medier uten å være registrert såvareforretning.
  • Et leierenseri for såvarer har ikke lov til å distribuere eller formidle såvare innlevert fra en bonde ut til flere andre bønder.

Floghavre

Ved tilfeldig bytte eller utveksling av såkorn og frø er det viktig å være klar over risikoen for å spre floghavre. Dette vil i så fall være brudd på forbudet i forskrift om floghavre mot omsetning av produkter som inneholder floghavre. Driftsansvarlige for landbrukseiendom har plikt til årlig floghavrekontroll av arealene vedkommende driver og bekjempelse av floghavre

kilde: Mattilsynet - Såvarer