Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Det blir presenterte både mobile og stasjonære korntørkeløsninger. Det vil bli demonstrasjon av mobile løsninger ute på Kalnes.

Møt opp på Kalnes vgs kl 09.30.

Dette blir en fagdag hvor vi kombinerer fagforedrag inne på Kalnes vgs og studietur til ulike gårder i området.

Se invitasjon og program til høyre.

Påmeldingslenke nederst på side to i invitasjonen eller her.

Spørsmål kan stilles til Prosjektleder Charlotte Forsberg, Klimasmart landbruk Østfold, epost charlotf@ostfoldfk.no