Fylkesstyret i Akershus Bondelag har i dag fattet følgende vedtak:

Årsmøtet 2020 for Akershus Bondelag utsettes til 3. juni 2020.
Ytterligere utsettelse eller digital gjennomføring av årsmøtet vurderes inn mot nevnte dato.