Diskusjonene går høyt, stemningen er god, ideene er mange og målet er at sammenslåingsprosessen skal sørge for at vi utvikler en felles kultur for hvordan vi skal jobbe. Visjonene er tydelige: « Viken Bondelag skal etter sammenslåing være et slagkraftig bondelag for Viken – bonden. Best mulig bondenytte skal ligge i bunn for alt vi arbeider med. Viken Bondelag, både tillitsvalgte og ansatte, skal yte minst like god service som før til lokallaga og andre aktuelle instanser.»

 

- Det å bruke god tid på å bygge en solid grunnmur er gjerne avgjørende for et vellykket byggeprosjekt. På samme måte velger vi å tenke når vi nå legger opp til å bruke god og nødvendig tid på prosessen, så først på de respektive fylkesårsmøtene våren 2021 skal endelig avgjørelse tas, sier dagens ledertrio