I år er 90 regnskapsførere samlet på Scandic Airport Hotel på Gardermoen 24.-25. oktober. Det er i hovedsak deltakere fra Akershus, men også fra noen omkringliggende fylker.

For andre år på rad arrangeres dette kurset felles for ansatte på samarbeidende regnskapskontorer i både Akershus og Østfold. I år er det til sammen 160 deltagere samlet på Scandic Ambassadeur Drammen 16. og 17. oktober. Fra kontorene i Akershus deltar til sammen 65 regnskapsførere, og fra kontorene i Østfold deltar til sammen 86 regnskapsførere. I tillegg er det med noen regnskapsførere fra samarbeidende regnskapskontorer i Buskerud.

Foreleserne er advokat Jan Bangen, fagsjef for kurs i Norges Bondelag, og administrasjonssjef i Norges Bondelag, Arnstein Tveito. Deltagerne skal igjennom skatte- og avgiftsopplegget for 2019, aktuelle dommer og uttalelser, trygd (herunder rettigheter under svangerskap, fødsel og sykdom), årsoppgjør, beskatning ved tomtesalg og bolig, forvaltning av utmarksressurser – foretaksformer, merverdiavgiftsspørsmål og statsbudsjettet 2020. Skattekursene til Bondelaget er lærerike og populære.