Fylkestingskandidatene startet dagen på Tine sitt anlegg på Kalbakken. Her fikk vi omvisning av meierisjef, Morten Braatø og leder for politikk og samfunnskontakt i Tine, Bjørn Strøm.

De tok oss med på reisen melka gjør fra den kommer inn på anlegget til den kommer ut i kartong eller beger på andre siden. Vi fikk bli med inn i Norges største kjøleskap og se hvordan et moderne anlegg håndterer produktene på en effektiv og skånsom måte.
Det var flere som ble imponert over oversikten og presisjonen man har i produksjonen på Kalbakken. Kandidatene fikk og en presentasjon av Bjørn Strøm om Tine sin verdiskaping i hele landet. Tine er en av de største private arbeidsplassene i Oslo.

Ferden gikk så videre til Smedstad gård i Gjerdrum hvor bi ble tatt i mot av Ole Kristian og Randi Skallerud. De er tre generasjoner på gården som driver med kjøtt- og melkeproduksjon i tillegg til at de har lokaler hvor man kan ha møter, kurs og selskaper. Der holdt bondelaget en presentasjon om landbruket i Akershus og Viken, om både likheter og ulikheter ved dagens tre fylker. Fylkesleder Sigurd Enger trakk også frem de ulike møtepunktene bondelaget har med politikere, samt hvilke politikkområder som er spesielt viktige for bondelaget. Arealspørsmål og jordvern er et av de virkelig store områdene som bondelaget ønsker fokus på. Fylkeskommunen har et ansvar i disse sakene hvor de har mulighet til å komme med innsigelser til arealdelene i kommuneplanen.

Kandidatene var ivrige og lærelyste i løpet av hele turen, og både de og bondelaget fikk stilt og svart på spørsmål.

Nå venter valget og arbeidet etter det. Bondelaget ser frem til å fortsette den gode praten etter valget.