FAGDAG KORNTØRKER/ KORNLAGER       
Torsdag 17. oktober 2019 kl. 11.00 – 16.30
Program:
Kl. 11:00 Frammøte på Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
               Åpning v/ Akershus Bondelag
               Lønnsomhetsberegninger ved bygging av korntørke, og muligheter for
               investeringstilskudd

               v/ Lars Kjuus NLR Øst
Kl. 12.00 Lunch
               Besøker korntørkeanlegg hos: 
Kl. 13.00 Jon Anders Rønaas, Lundbergvegen 89, 2150 Årnes
               Helautomatisert Tornum tørke-anlegg
Kl. 13.45 Lars Kjuus, Kjusalleen 44, 2150 Årnes 
               utbedret eldre tørkeanlegg med flisfyring
Kl. 15.30 Erik Aarhus, Solberggutua 16, 2170 Fenstad
               Plantørke i nybygg, nedstøpte kanaler, aksialvifte
Kl. 16.10 Torgeir Ask, Vestsidavegen 751, 2162 Brårud
               Plantørke med solfangertak i ny bygning, sentrifugalvifter
Avslutning ca. kl. 16.30

Arrangementet er finansiert av Kornprogrammet Østfold Akershus.
Ingen deltageravgift.
På grunn av servering ønsker vi påmelding til:
jan.stabbetorp@nlr.no eller tlf. 63 94 45 30 / 908 38 418