Nytt for 2019

Næringa og forvatningen i Oslo og Viken har valgt ordninger som skal styrke innsatsen på viktige miljøområder.

Vi har:

  • Styrket innsats for vannmiljø med økte tilskudd til vassdragsnære arealer, grasdekte soner for å bremse erosjon og avrenning til sårbare vassdrag
  • Økt innsats for klima ved å innføre nye ordninger i Oslo, Akershus og Østfold for miljøvennlig spredning husdyrgjødsel og ordninger som bidrar til bedre jordkvalitet og økt karbonlagring i jord. Buskerud har hatt tilsvarende ordninger tidligere.
  • Økt innsats for pollinerende innsekter, og da i kombinasjon med soner som også begrenser avrenningen til vann.

Veiledningsmateriellet er klart

I veilederen for Regionalt miljøprogram finner du informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2019. Her finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår og foreløpige satser. Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men du kan laste den ned fra nettsiden. Den vil i tillegg bli sendt ut elektronisk til alle søkere av produksjonstilskudd.

Her finner du veilederen

Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd er 15. oktober