Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 16. mai enige med staten om jordbruksavtale for 2020.

 • Vi har forhandla fram kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper, og det er første gang siden oppgjøret i 2013 vi har lyktes med det, kommenterer leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger. – og det er jo et godt grunnlag for å løfte bondens økonomi i forhold til andre grupper.
 • Vi hadde nok håpet på en enda tydeligere styrking av kornøkonomien, fortsetter Enger, men forhandlingene ga tross alt 2 øre mer på kornprisen i forhold til Statens tilbud.
 • Tross en økning på 12 øre på fôrkorn, øker ikke kraftfôrprisen med mer enn 2 øre, som er midt imellom kravet og tilbudet, sier Enger
 • Og grøntsatsingen i avtalen er vi godt fornøyd med, avslutter Enger.

 

Oppsummert – viktige punkter i årets avtale:

 • Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper
 • Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt
 • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
 • Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk 
 • Stimulerer til mer beiting i utmarka

 

Økonomisk ramme

Ramme: 1240 mill. kr som gir 20.600 kr per årsverk i 2020 mens andre grupper kan forvente 20.000 kr.

 

Kornsektoren, resultatet etter forhandlingene:

 • Målprisen på matkorn øker fra 12 øre/kg i statens tilbud til 14 øre/kg.
 • Målprisen på fôrkorn øker med 12 øre/kg.
 • Arealtilskuddet øker med
  • 10 kr/pr daa i sone 1 og 2
  • 15 kr/pr daa i sone 2 og 3
  • 20 kr/pr daa i sone 4 til 7
 • Kulturlandskapstilskuddet øker med 4 kr pr daa.
 • Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag
   
  I føringene for investeringsmidler (IBU-midler) blir det prioritert midler til korntørker og lageranlegg.