Nyheter

Bollestad kommer på Stormøte korn 2019!

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møter leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes på Stormøte korn i Askim kulturhus torsdag 7. mars.

Ideverksted 1. mars grønnsaker, frukt og bær

Østfold Bondelag er i samarbeid med Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, og en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold. Har du ideer, er opptatt av innovasjon og teknologi, økt verdiskaping - og en genuin interesse for produksjon av grønnsaker, frukt og bær - er du hjertelig velkommen. Sjekk programmet her

Ung bonde eller bondespire?

Bondelagene i Akershus og Østfold ønsker unge bønder og bondespirer velkommen til en faglig og sosial kurshelg med landbruk og gårdsdrift i fokus.

Kurs i solenergi i landbruket

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Dette er et dybdekurs over to kvelder (20. og 27. mars), som lærer deg å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og gir kunnskap om dimensjonering, tekniske løsninger og kriterier for støtteordninger.

Villsvin til besvær

Over 75 bønder, jegere og andre interesserte møtte da Østfold Bondelag og Norsvin Østfold 12. februar arrangerte møte i Rakkestad om et relativt nytt og uønska medlem i den østfoldske faunaen, nemlig villsvinet. På møtet lærte tilhørerne en del om utbredelse, og ikke minst hvilken fare dette dyret kan utgjøre for tamgrisen, fordi den kan bære med seg en rekke sjukdommer vi ikke har i Norge.

Foreslår over 30 klimaløsninger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått over 30 forslag til klimaløsninger for jordbruket, som et ledd i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for næringa. - Vi jobber for en avtale som vil gjøre norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, og samtidig gi et godt grunnlag for matproduksjon i Østfold, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Vern matjorda framfor å forby nydyrking av myr!

Østfold Bondelag har uttalt seg om regjeringas forslag til å forby nydyrking av myr, og er sterkt kritisk til et absolutt forbud. Dette begrunnes gjennom et usikkert kunnskapsgrunnlag, og at eventuelt forbud mot nydyrking kun må gjelde myr som er djupere enn en meter. Østfold Bondelag mener at også annen omdisponering av myrarealer må forbys.

Engasjerte tillitsvalgte på organisasjonskurs

I løpet av de to siste ukene i januar har halvparten av våre lokale tillitsvalgte i Østfold blitt kurset i organisasjon, styrearbeid og landbrukspolitikk.

Støtter ikke et forbud mot hold av pelsdyr

- Vi mener at regjeringas forslag er et næringsforbud som står i grell kontrast til Granavoll-plattformens ordlyd om å gi bonden større næringsfrihet, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Åpent møte om villsvin

Norsvin Østfold og Østfold Bondelag inviterer til åpent møte på Bondestua i Rakkestad, tirsdag 12. februar kl. 20.00 . Her er fagpersoner invitert til å innlede om alt fra hvilken trussel villsvin kan utgjøre av smittefare på norsk tamgris, til hvordan vi som grunneiere bør organisere oss for å hindre utbredelse og begrense bestanden. Se programmet her

På jakt etter kurstilbud

Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område. De tilbyr alt fra autorisasjonskurs for gnagere, kurs i varme arbeidet og autorisasjonskurs plantevern.

Varsel om årsmøte Østfold Bondelag 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag vil i år finne sted i Festsalen i Rakkestad rådhus, torsdag 21. mars 2019. Møtet settes kl. 09.00. Lokallag som vil ha en sak fremmet for årsmøtet, må sende saken til Østfold Bondelag senest 1 måned før årsmøtet (21. februar). Innkalling, saksliste og sakspapir vil bli sendt ut elektronisk senest 7. mars 2019.

KrF sikrer viktige deler av landbrukspolitikken

Olaug Bollestad (KrF) ble i dag presentert som landets nye Landbruks- og matminister. Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Østfolds og Norges viktigste næring, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Nå er vi igang - ideverksted 1. mars (merk dato)

Østfold Bondelag er i samarbeid med en rekke andre aktører nå i gang med et forprosjekt for å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede for å øke verdiskaping innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold.

Stortingspolitikere møter Østfold Bondelag

Fredag 18. januar inviterte ledelsen i Østfold Bondelag til politiske drøftinger, denne gang på Grønt pakkeri Øst i Råde. Hovedtemaene denne gang var derfor muligheter for økt verdiskaping generelt og innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær spesielt. I tillegg til avlingskadeordningen, tørkesommeren, de kommende jordbruksforhandlingene, klima og viltforvaltning.

Kurs: Reiselivstilbud på gård

Fylkesmannen arrangerer en kursserie for bønder i Oslo og Viken som tilbyr, eller ønsker å tilby, aktiviteter og opplevelser innenfor reiseliv tilknyttet gårdens bygningsmasse og eiendom eller basert på gårdens ressurser.

Engasjerte lokallagstillitsvalgte

Stort oppmøte når lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag møttes i Marker Rådhus mandag kveld.

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2019

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Søknadsfrist for Østfold, Oslo og Akershus er 15. februar 2019. Les mer om ordningene her:

Grunneiere og gåsejegere må gå sammen!

Dette er konklusjonen etter at Kråkerøy Bondelag, fellesstyret for lokallagene i Fredrikstad og Hvaler og Østfold Bondelag arrangerte medlemsmøte om «gåseforvaltning i jordbruksområdene». Nær 50 grunneiere møtte på Bøndenes hus i Råde for å lære mer om gås, og hvordan man kan gå fram for å redusere bestandene.

Nok er nok

Omlag 10.000 gikk i rovdyrpolitisk fakkeltog gjennom Oslos gater, nærmere 500 av dem var Østfoldinger.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak - oppdatert informasjon

Vi oppfordrer alle til å delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak. Tirsdag 8. januar kl. 18.00 går fakkeltoget fra Youngstorget til Stortinget. - Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, og ikke etablere Østfold som et ulvereservat. Bli med bussene som går inn til Oslo.

Gåseforvaltning i landbruksområder

Tirsdag 8. januar inviterer fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, samt Østfold Bondelag til medlemsmøte om hva som skjer innen gåseforvaltninga internasjonalt, nasjonalt og i Østfold.

Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak

Alle oppfordres til å delta

Nå relanseres GodtBondevett.no

Dette er en nettside som blant annet omhandler vår sikkerhet og helse, og den byr nå på nye filmer og historier som oppfordrer til åpenhet og dialog om psykisk helse.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte, kollegaer og venner!

2018 går mot slutten. Roen skal snart komme over oss. Det er julehøytid med samling blant slekt og venner. Hvert år kårer Språkteigen på NRK P2 årets ord. Ikke et nytt ord slik Språkrådet gjør, men et ord som virkelig har satt sitt preg på året som har gått. Ordet ble fôrkrise.

Inn på tunet kurs - fra godkjenning til markedstilgang

Dette kurset er for deg som har bestemt deg for å starte med Inn på tunet (IPT) på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Arrangører er Inn på Tunet Norge og Akershus i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving.

Vil føre til et ulvereservat i Østfold

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et ulvereservat her i Østfold, noe som oppleves som et tillitsbrudd, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Forventninger til jordbruksforhandlingene 2019

Østfold Bondelag gir hvert år innspill til Østfold Fylkeskommune når de skal sende sine signaler og forventninger til de årlige jordbruksforhandlingene. - Vi er opptatt av at fylkeskommunen i sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2019 legger til grunn at det å øke jordbruksproduksjonen i Østfold er viktig for å bevare både matindustri og sysselsetting i fylket, understrekes i brevet.

Eidsberg Bondelag vervevinner

Eidsberg Bondelag ble best i årets vervekampanje. Solid innsats fra hele styret ble belønnet med 29 nye medlemmer, og en julemiddag sammen med Østfold Bondelag. -Vi appellerer til folk sin samvittighet, det er bakgrunnen for suksessen, sier lokallagsleder Erlend Skårer. Enten du er bonde, i familien eller jobber for en bonde er du avhengig av et sterkt bondelag som sloss for rettigheter til erstatningsordninger osv.

Forventer reell vilje til å regulere ulvebestanden

Østfold Bondelag er en del av Naturbruksalliansen som i et brev til statsministeren har krevd uttak av ulv innenfor ulvesona. "Nå forventer vi aktiv handling fra myndighetene", sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Fagkveld høstkorn - årets høstkornmester er kåret!

Årets høstkornmester ble laget Meitemarkens venner fra Fagskolen på Hvam. Les mer om dette og se plansjer fra fagmøtet i denne nettsaken.

Ingen anti - kanalisering for kjøttfe

Seniorrådgiver, Anders Huus, i Norges Bondelaget er uenig i at det er snakk om anti-kanalisering når ammekuproduksjonen vokser i kornområdene.

Omsetningsrådet tillater utkjøpsordning

Nødvendig grep for å få bukt med overproduksjon av svinekjøtt, mener Bondelaget.

Villsvin på grensen møter minister

I forbindelse med at klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Østfold i dag sendte Østfold Bondelag med et tydelig budskap om at villsvin er en uønsket art i norsk fauna. Vi forventer at han som ansvarlig statsråd sørger for fortgang i arbeidet med en handlingsplan og nødvendige forskrifter for å utøve bekjempelsen.

Hilsen fra bønder i Malawi

Ledermøtet fikk lørdag morgen storfint besøk. Indira Teo er kvinnebonde i Malawi fortalte om hvordan hun og hennes kollegaer møter klimautfordringene i praksis. Et innlegg som berørte, og ga mange gjenkjennende nikk fra bønder i salen.

Rekordstort ledermøte

Nærmere 140 lokale tillitsvalgte i Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag er nå sammen med gjester fra landbrukets organisasjoner samlet til ledermøte med politiske og organisatoriske drøftinger på Klækken Hotell.

Kurs: Solenergi i landbruket

Klimasmart Landbruk Østfold arrangerer i samarbeid med Norges Vel og Solenergiforeningen et tredagers kurs om solenergi i landbruket.Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.

Statsråd Hoksrød møtte bønder i Indre Østfold

Presisjonslandbruk, klimasmarte løsninger, fylkets verdiskaping og rovdyrpolitikk sto på dagsordenen da Østfold Bondelag i dag tok imot landbruks- og matminister Bård Hoksrud da han besøkte Indre Østfold, som etter 2020 vil bli landets største jordbrukskommune.

Eierskiftekurs - noe for deg ?

Det arrangeres Eierskiftekurs 19. - 20. januar 2019 på Skjetten, og det er noen plasser ledige for interesserte fra Østfold. Vi ønsker å bidra til gode eiendomsoverdragelser i landbruket, og dette er for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gårdsoverdragelse. Vi har arrangert eierskiftekurs i mange år, og kurs med Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen er svært populære.

Tørketilskuddet utbetales 14. november

Ekstrabetalingen av tilskudd som ble framforhandlet mellom jordbruket og staten etter sommerens tørkesommer blir snart utbetalt.

Fortsatt gjenvinning av landbruksplast

Den siste tida har det vært oppmerksomhet knyttet til at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på gjenvunnet plast. Grønt Punkt Norge som administrerer returordningen for landbruksplast forsikrer imidlertid om at dette ikke påvirker bondens mulighet til å levere inn plast til gjenvinning.

Kornskolen 2018 - fulltenget

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Inn på tunet - noe for deg

Har du lyst til å jobbe med utgangspunktet i ressursene på din egen gård, og er glad i å jobbe med mennesker ? Vi arrangerer informasjonsmøte om Inn på tunet virksomhet torsdag 22. november i Hobøl.

Verv en venn i november

Bondelaget er organisasjonen for bønder og alle som er opptatt av hvordan maten produseres. – Nå setter vi inn støtet for å få enda flere med på laget, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag og sparker i gang vervekampanjen i Østfold.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 1. november.

Samarbeid med Mattilsynet

I ukas episode av Landbrukspodden skal det handle om dyrevelferd!

Frykter nedleggelse av landbruksstudier

Bondelaget frykter at viktige utdanningstilbud innen landbruk og teknologi svekkes dersom Stortinget ikke justerer dagens finansiering. – Dette er viktige utdanningsløp som landbruket og storsamfunnet trenger for å løse framtidas utfordringer, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Militærøvelse - informasjon fra Mattilsynet

Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen, Trident Juncture, der soldater, kjøretøyer og materiell fra en rekke land kommer til Norge. De vanlige reglene som skal beskytte mennesker, dyr, planter og fisk fra smitte gjelder. Derfor har Mattilsynet og Forsvaret samarbeidet tett om de kravene som stilles til ankomne styrker og kontrollen som føres med dem før avreise og ved ankomst til Norge. Det vil allikevel alltid finnes en risiko for at noen gjør noe uoverveid og Mattilsynet oppfordrer dyreholdere og kommunene om å ha gode rutiner for avfallshåndtering i fall de finner etterlatenskaper i naturen.

Innspill til regionale bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Viken og Oslo 2019 - 2022 er et overordnet program som skal danne grunnlag for utvikling av jord- og skogbruk innenfor fylkene innenfor denne regionen. Blant annet bruken av ulike tilskuddsordninger som framforhandles over jordbruksavtalen knyttet til bygdeutviklingsmidler, skogfondmidler osv.

Høringssvar Regionalt miljøprogram 2019 - 2022

Østfold Bondelag har gitt innspill på forslag til nytt regionalt miljøprogram for perioden 2019 - 2022. Som følge av at vi fra 01.01.19 har felles Fylkesmannsembete (mellom Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud), kalt Viken og Oslo skal dette programmet dekke hele dette geografiske område. Dette ligger til grunn for bondelagets konkrete forslag på de enkelte områder.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere