Det er et mål for alle at rovvilt ikke skal gjøre skade eller ta livet av beitedyr, og det er mange måter å jobbe på for å forhindre at det skjer. Fylkesmannen har i slike situasjoner flere oppgaver. Å dele informasjon og kunnskap er en av oppgavene, og vi anbefaler å lese denne saken som beskriver hva som skjer, hvem som skal kontaktes, regelverk og rutiner knyttet til skadefelling osv.

Her er også en rykende fersk brosjyre med alt du trenger å vite.