Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet knyttes til gården, livet og arbeidet der. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse-, eller sosialsektoren. Samarbeidspartnere i Inn på tunet SA er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Matmerk, Gjensidige og Samvirkesenteret.

Lørdag 15. juni inviteres tidligere og eksisterende tilbydere og interesserte med på en fagdag med både faglig innhold og gårdsbesøk. Oppmøte og parkering skjer i Løkenveien 4, Askim, til kl. 10.00. Det legges opp til felles transport mellom Askim og gårdene. Ta på klær etter vær, da vi skal være både inne og ute.

Vi skal besøke Bredeg gård i Trøgstad, der innehaverne Kjersti Bredeg Karlsrud og Ronny Flemming Nielsen, tilbyr dagaktiviteter for demente. Så skal vi videre til Hobøl. På Kastet gård aktivitetssenter tilbyr innehaverne Ole-Jørgen Hurum og Inger Johanne Røse, dag- og kveldsaktiviteter for personer med rus- og psykiske utfordringer. Her vil Hobøl kommune delta og si litt om deres samarbeid innen rus og psykiatri.

Program

10.00     Velkommen og kort presentasjonsrunde

10.15     Tilbudet ved Kamperhaug gård v/ Inger Cecilie og Thor Grønnerød

10.45     Gården som alternativ skolearena v/ Jo Fiske

11.30     Felles avreise til Bredeg gård i Trøgstad.

12.00     Lunsj: Rømmegrøt. Presentasjoner v/ Bredeg gård og Inn på tunet Akershus SA v/ Ellen Ødegård

14.00     Avreise til Kastet gård i Hobøl.

14.40     Presentasjon v/ Kastet gård og Hobøl kommune, kaffe og litt å bite i.

16.00     Avreise tilbake til Askim

16.30     Slutt

 

Ønsker du å være med? Påmelding gjøres her innen 5. juni.   Pris pr person kr. 150 dekker lunsj og transport, og betales i påmeldingen.