Norges Bondelag har utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. I tillegg er det utarbeidet en veileder med oversikt over reglene fødsel og svangerskap hos bonden.

- Veilederne er ment å gi en enkel fremstilling av reglene og gi svar på noen av de typiske spørsmålene som oppstår for selvstendig næringsdrivende bønder, sier advokat Elise Midling-Hansen i Norges Bondelag.  

Får spørsmål daglig

Reglene som behandles er sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger. Dette er ytelser som forvaltes av NAV.

Elise Midling-HansenDet er også en egen forsikringsordning for jord- og skogbruker som forvaltes av NAV, men som er fremforhandlet gjennom jordbruksavtalen. I tillegg behandles reglene om avløsertilskudd. Reglene om avløsertilskudd forvaltes av Landbruksdirektoratet.

- Bakgrunnen for at vi har utarbeidet veilederne er at vi vet at mange bønder syntes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel, sier Midling-Hansen. 

- Vi mottar daglige henvendelser fra bønder med spørsmål om dette, og mange bønder opplever å ikke ha fått tilstrekkelig veiledning fra NAV. En bonden må forholde seg til flere regelsett ved sykdom svangerskap og fødsel. Ved siden av de ytelsene man har rett på fra NAV er det en egen forsikringsordning for jord- og skogbruker, samt reglene om avløsertilskudd.

Uklart ved overtagelse

Selvstendig næringsdrivende bønder med svingende arbeidstider og inntekter, har ofte spørsmål om hvordan sykepenger, foreldrepenger og svangerskapspenger skal beregnes.

- Det oppstår særlig spørsmål når man nylig har overtatt en gård, og har hatt liten inntekt pga store investeringer. Mange bønder har i tillegg annet arbeidsforhold utenfor gården. Vi mottar også mange spørsmål om inntekt som mottas under sykemeldingsperioden medfører reduksjon av sykepengene.

Alle bør lese 

Det anbefales at bonden leser veilederne selv om man ikke enda er i en situasjon hvor man har behov for ytelser fra NAV.

- Det er mange måter og innrette seg og viktig å ha en viss forutsigbarhet. For eksempel bør bonden tenke på: Skal jeg innberette inntekt som kapitalinntekt eller næringsinntekt? Kapitalinntekt gir lavere skatt, men det kan være hensiktsmessig å sørge for at man har noen rettigheter ved sykdom og svangerskap.  Er jeg dekket av forsikring for jordbruker? Skal jeg tegne tilleggsforsikring gjennom NAV for å få bedre rettigheter ved sykdom? Bør jeg føre mer av gårdsinntektene på ektefellen ved felles bedrift?