Ønsker å bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi

Den første klimasmarte utfordringa Uvaag ga til stortingspolitikerne handlet om øke produksjon av fornybar energi. Han sa: "Enkelte tiltak, som solceller på låvetak, faller i dag mellom flere stoler i dagens virkemiddelapparat. Enovas etablering av solceller på private tak er enkel og ubyråkratisk, og har bidratt til endring. Hvorfor har vi ikke tilsvarende støtteordning for å få etablert solceller på landets låvetak?".

 

Etablér næringslivets CO2-fond

Fylkeslederen fortsatte med neste utfordring, og sa: "Skal vi løse klimakrisen krever det at vi faser ut bruken av fossil energi, også i landbruket. Deler av denne jobben er vi i gang med. Blant annet har landbruket kasta ut over 1 600 oljefyrer som har blitt erstatta med bioenergi og strøm. Mange veksthus har også gått fra fyring på fossil gass, til fornybare og utslippsfrie løsninger. Samtidig klarer vi ikke hele jobben alene. Det trengs blant annet utvikling og modning av ny teknologi som kan bidra til å redusere bruken av fossil energi i maskinparken vår. Her trengs det bedre virkemidler. Etablering av næringslivets CO2-fond hvor CO2-avgifta øremerkes til utvikling av ny teknologi kan bidra til å redusere utslippene på en effektiv måte. Kan vi forvente støtte fra dere til etablering av et slikt CO2-fond?".

Utfodringene blei overrakt politikerne, som tok disse med seg til Stortinget.

 

Her kan du lese mer om klimakonferansen 13. juni, og du finner plansjene som innlederne viste: https://klimaostfold.no/nyheter/samlet-100-deltakere-konferanse-fossilfritt-landbruk/