Bjørn Gimming (45) ble valgt til 1. nestleder i Norges Bondelag for første gang i 2016 og går dermed nå inn i sitt fjerde år i bondelagsledelsen.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år i bondelagsledelsen. Det kommer stadig nye muligheter og utfordringer vi som næring må gripe tak i, men heldigvis står målene våre fast. Økt selvforsyning, bærekraftig bruk av jorda vår og et levende landbruk med god arbeidsdeling mellom kornbonden og husdyrbonden vil fortsatt være bærende elementer i norsk landbruk, sier Gimming.

 

Bjørn Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku. Fra 2009 til 2012 var han fylkesleder i Østfold. Gimming peker på at det er organisasjonens mange medlemmer, lokallag og tillitsvalgte som gjør Bondelaget til en av landets mest slagkraftige organisasjoner.

- Bondelaget har 63 000 medlemmer over hele landet og er blant Norges største og mest slagkraftige organisasjoner. Jeg ser fram til å jobbe sammen med hele organisasjonen for bedre rammevilkår for norsk mat og landbruk i året som kommer, sier Gimming.

 

Martha Mjølnerød (57) fra Spydeberg ble gjenvalgt som varaordfører i Norges Bondelag. Hun er dermed organisasjonens vara for ordføreren i Norges Bondelag, som innkaller og leder organisasjonens årsmøte, og har møterett og talerett i styret til Bondelaget. Mjølnerød driver med korn og gris og var fylkesleder i Østfold Bondelag fra 2012 til 2017.

 

På årsmøtet ble også Lars Petter Bartnes gjenvalgt som leder og Frøydis Haugen ble gjenvalgt som 2. nestleder i Norges Bondelag. Sammen utgjør leder og nestlederne Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

 

Styret i Norges Bondelag består dermed av følgende medlemmer:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)
Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)
Frøydis Haugen, 2. nestleder (gjenvalgt)
Birte Usland (ikke på valg)
John-Erik Skjellnes Johansen (ikke på valg)
Bodhild Fjelltveit (ny)
Erling Aas Eng (ny)
Nils Asle Dolmseth, TINE (gjenvalgt)
Merethe Sund, Nortura (gjenvalgt)
Arne Elias Østerås, Felleskjøpet (ikke på valg)
Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag (velges av eget årsmøte)
Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag (velges av eget årsmøte)
Egil Chr. Hoen, 1. vara (ny)