Våren er ei viktig tid for bøndene. Ikke bare med våronn og nytt liv i fjøset, men også de årlige jordbruksforhandlingene som setter rammene for hvordan maten skal produseres.

Østfold Bondelag prioriterer derfor en god frokost med våre Østfoldrepresentanter på Stortinget. Vi er glade for at det i år passer for Tage Pettersen (H), Stein-Erik Lauvås (AP), Svein Roald Hansen (AP). I tillegg er vi glade for at rådgiver Wenche W. Gunnarstorp tar seg tid til en prat med oss om mulighetene og utfordringene i Østfoldlandbruket.

I tillegg til en real frokost vil Østfoldpolitikerne få med seg et sveipet nisteskrin (produsert av Ingemund Jenssen i Rakkestad), et bærenett og ikke minst praktiske småkort med viktige fakta som viser hvordan Østfoldlandbruket bidrar med for å løse FNs bærekraftmål.

 

Det er også et felles program med appeller ved:

  • Andrine S. Oppegaard, ordfører for Ap i Sømna kommune, Nordland
  • Lars Petter Bartnes, bonde i Steinkjer og leder i Norges Bondelag, om prioriteringer før årets oppgjør
  • Bodhild Fjelltveit, bonde i Bergen og styremedlem i Norges Bondelag om hverdagen for Vestlandsbonden

Tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket er også ventet torsdag. Disse tallene sier noe om inntektsnivået i landbruket, og er en del av grunnlaget for forhandlingene.

Jordbrukets krav i årets forhandlinger leveres 29. april. Statens tilbud er ventet 7. mai, og forhandlingene skal være ferdig 16. mai.

#norgetrengerbonden